Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

21 augusti 2019

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Ombyggnation av parkeringar i centrum

Under hösten och vintern bygger vi om parkeringsytorna i Karlskoga centrum. Resultatet blir bland annat en snyggare entré till centrum och en parkeringsyta med högre säkerhet för alla trafikanter som rör sig där.

Mer exakt är det parkeringsplatserna närmast kommunhuset (Lilla torget undantaget), Snurran och K-center som byggs om. Mellan parkeringsplatserna och butikerna utformas ett upphöjt gångstråk för att öka säkerheten för personer som rör sig till fots i området.

Arbetet fortsätter för fullt nu även under januari. Under de kommande veckorna slutförs många av detaljerna på byggområdet i Karlskoga centrum. Snart kommer bänkar, belysning, cykelställ med mera att var på plats på den nyrenoverade parkeringsytan, vilket också gör att en stor del av staketet som är kvar inom kort kan plockas bort.

Södra parkeringen

En del av södra parkeringen, parkeringen som ligger intill snurran, är idag inhägnad och innehåller byggmaterial. Den delen kommer att vara fortsatt avstängd till och med att ombyggnationen av södra parkeringsytan påbörjas under våren 2020 och beräknas vara klart till juni.

Man hoppas kunna sätta igång med ombyggnation av södra parkeringen någonstans runt april - maj, men det beror på hur resten av vintern blir. Får vi en fortsatt mild vinter så kan man eventuellt sätta igång tidigare.

Arbetet på den södra parkeringen är inte lika omfattande som den nyligen genomförda ombyggnationen, bland annat så finns inga värmeslingor i marken som man behöver ta hänsyn till.

Alternativa parkeringsplatser i centrum

För att ersätta de parkeringsplatser som stängs av under ombyggnationen har man tagit fram alternativa parkeringspatser, bland annat på Alfred Nobels torg och en yta intil Centrumleden. Skyltar på plats talar om vilka platser som är tillgängliga för parkering.

Alternativa platser för parkering i centrala Karlskoga under byggtiden.

Senaste nytt från ombyggnationen

Uppdaterad 2020-01-24