Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

22 augusti 2019

Storängens förskolekök

Sedan några år tillbaka har behovet lyfts om ytterligare produktionskök för mat till alla förskolor i Karlskoga och Degerfors. Med ett nytt kök som enbart lagar mat till förskolan, får vi mat anpassad för rätt åldersgrupp.

Historiskt första spadtag

Arbetet med att bygga ett nytt gemensamt produktionskök för förskolor i Karlskoga och Degerfors kommuner har påbörjats och det första spadtaget tagits och på plats var Peter Wiklund (M), samhällsbyggnadsnämnden, Martin Hårsmar (M), folkhälsonämnden och Anna Nordqvist (M) representant från Degerfors kommun. Alla tre höll i spaden och det första spadtaget var symboliskt för det gemensamma arbetet med att all mat till förskolebarnen lagas i ett och samma kök. De var alla överens om att detta var ett bra tillfälle att enas

September 2019

Avlopp och el är förberett och även förberett för att en platta ska kunna gjutas

Färgsättning är föreslagen och godkänd. Genomgående gråa toner med vinrött och en varm gul färg.

Oktober 2019

Betongplatta, stomme och taket är på plats.

November 2019

Vecka 44-45 Väggar
Vecka 46 Fönster
Vecka 49 Dörrar

December 2019

Tak, väggar, fönster och dörrar är på plats och i och med detta så kommer värmen på i huset och bygget fortskrider inomhus.

Februari 2020

Ett färdigt hus med väggar, tak och ett halkbeständigt golv i produktionsytorna.

Bakgrund

Det nya köket kommer att täcka behovet av produktion av 2000 portioner och beräknas vara i bruk i början av 2020. Produktionsköket kommer att bli ca 660 kvm och med tillgång till reservvatten och reservkraft. Detta är ett medvetet val av båda kommunerna för att säkerställa kommunernas ansvar för förebyggande insatser vid civilt försvar. Detta innebär bland annat att kommunerna har ett betydligt större ansvar när det gäller kontinuitetsplanering, livsmedelsförsörjning, förrådsutrymmen för livsmedel, planering för produktion av måltider till viktiga målgrupper där nödvändig el och värme finns samt vatten.

Kommunernas ambitionsnivå för elförsörjning vid planerade och oplanerade driftavbrott, är utgångspunkten för att det nya produktionsköket utrustas med stationär reservkraft och reservvatten i samverkan med Degerfors. Förskolan är att betrakta som en samhällsviktig verksamhet.

Inledande film inför arbetet med att bygga nytt gemensamt förskolekök - med barnen i fokus!

Klicka här!

Uppdaterad 2020-02-12