Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

17 september 2019

Restaurerar ängsmark i Aggerudsspåret

Kommunen arbetar aktivt för att öka arealen ängs- och betesmarker på sin egen mark för att gynna de hotade naturvärdena som finns där. Just nu pågår ett arbete med att restaurera ängsmark i Aggerudsspåret.

Exempel på hotade naturvärden som gynnas av sådana insatser är blommande växter som prästkragar, liten blåklocka, nattviol och kattfot och insekter så som fjärilar, humlor och bin.

Den igenväxta ängsmarken utmed Aggerudsspåret ska åter igen öppnas upp genom avverkning och röjning för att i framtiden skötas som slåtteräng. Arbetet planeras för fullt just nu och är planerat att påbörjas under slutet av september till oktober.

Vi kommer att börja med att avverka träd och buskar under hösten, sen ska vi bränna gammalt gräs, löv och grenar under våren som förberedelser inför nästa sommars slåtter, förklarar Oscar Säwström, kommunbiolog.

Kartan visar närmare vilket område som arbetet kommer att utföras vid.

Restaureringen sker i samarbete mellan kommunen och Naturskyddsföreningen i Karlskoga.

Uppdaterad 2019-09-17