Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Kommunens organisation

Kommunens organisation är politiskt styrd och indelad i olika nämnder med olika ansvarsområden, till exempel folkhälsonämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och föreningsnämnden

Till sin hjälp har de förtroendevalda politikerna i nämnderna anställda tjänstemän. Tjänstemännen arbetar på olika förvaltningar som är knutna till de olika nämnderna. Den högsta tjänstemannen är kommundirektören.

Den politiska ledningen i Karlskoga kommun utgörs av kommunfullmäktige, som är det högsta beslutande organet. Kommunfullmäktige fungerar som kommunens "riksdag" och fattar de övergripande besluten.    

Karlskoga kommun har ett stort ansvar gentemot dig som medborgare. Vi ansvarar bland över underhåll av gator och parker, vård av barn, handikappade och äldre samt undervisning av barn och vuxna.

Karlskoga kommuns service är indelade i sju olika förvaltningar och kommunala bolag.

De personer som du möter ute i den dagliga verksamheten är anställda inom våra förvaltningar och bolag. De kan till exempel vara fastighetsskötare, bibliotekarier, renhållningsarbetare, lärare eller hemtjänstpersonal. Deras uppgifter är att se till att verksamheten  fungerar så som nämnderna och styrelserna har beslutat, och att du som berörs blir nöjd.

Politiska organisationen

Kommunfullmäktige fattar beslut i alla viktiga frågor och bestämmer också hur kommunen ska organiseras, vilka nämnder som ska finnas och hur arbetet ska fördelas. Det är också kommunfullmäktige som utser ledamöter i de bolag som staden äger.

Kommunstyrelsen svarar för den löpande verksamheten i kommunen. Till sin hjälp har kommunstyrelsen anställda tjänstemän på kommunstyrelsens ledningskontor

Uppdaterad 2018-12-04