Samhällsbyggnadsförvaltningen förvaltar, utvecklar och bygger ett hållbart och attraktivt Karlskoga. Samhällsbyggnadsförvaltningen består av avdelningarna bygg- och miljö, mark- och planering, teknik- och fastighet, förvaltningsstab samt förvaltningsledning.

Läs mer om samhällsbyggnadsförvaltningen