Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Brukarundersökningar

Vad tycker kommunens brukare om de kommunala verksamheterna?

Ett sätt att reda på det är att fråga brukarna via brukarundersökningar. Resultatet används sedan till att utveckla och förbättra verksamheten.

Resultatet av våra brukarundersökningar redovisas under respektive huvudrubrik.

Finskt förvaltningsområde

Under våren 2014 genomfördes en brukarenkät bland kommunens sverigefinnar om deras behov och önskemål av kommunens service på finska. Enkäten besvarades av 89 personer, vilket är dubbelt så många som i enkäten 2012.

Genomgående i enkäten ses ett behov/önskemål av mer finskspråkig service inom äldreomsorgen.

Hemvård

Vårdboende

Uppdaterad 2020-02-12