Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

KVALITETSÅTAGANDE

Bygglov

Tjänsten

Bygglovet är ett skriftligt tillstånd för att du ska få bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar av hela eller delar av byggnaden.

Plan- och bygglagen tillsammans med kommunens detaljplaner är det som styr ifall du kan få bygglov.

Du behöver bygglov och startbesked innan du får börja bygga eller riva, oavsett om du är privatperson eller företagare.

Bygglov krävs vid en rad olika åtgärder och det är viktigt att du kontrollerar med stadsbyggnadskontoret om din åtgärd kräver bygglov ifall du är osäker.

Vad är ett kvalitetsåtagande?

Ett kvalitetsåtagande är en beskrivning av vad kommuninvånarna/brukarna kan
förvänta sig av de kommunala tjänsterna utifrån befintliga resurser, organisation och kompetens. Kvalitetsåtagandet har arbetats fram i dialog med representanter för brukare, personal och politiker.

Vi åtar oss att...

 • granska din ansökan inom en vecka efter att den kommit in till stadsbyggnadskontoret och meddela dig ifall ansökan är komplett eller om något saknas.
 • inom 10 veckor efter att ansökan är komplett ha beslutat i ditt ärende eller, om nödvändigt, med tydliga skäl ange varför handläggningstiden blir längre.
 • i ett tidigt skede meddela dig ifall vi bedömer att ditt bygglov inte kommer att kunna beviljas och ge dig möjligheten att dra tillbaka ansökan eller att begära att få den prövad vilket innebär att du har möjlighet att överklaga beslutet.
 • vår kommunikation med dig ska vara tydlig och förståelig.
 • ta emot frågor via stadsbyggnadskontorets kundtjänst, som nås på telefon och e-post varje vardag.
 • svara på enkla förfrågningar om bygglov inom 1 vecka.
 • vara tillgängliga på kontoret för bokade besök.

Det här förväntar vi oss av dig

 • när du kontaktar oss om ditt ärende – ha ditt diarienummer tillhands så kan vi enklare
 • hjälpa dig. Numret finns på den bekräftelse du fick när du skickade in din ansökan.
 • att du meddelar oss om du vill göra ändringar i din ansökan. Ändringar kräver ofta nya ritningar.
 • att du skickar in de handlingar som vi eventuellt begär att du ska komplettera din ansökan med.
 • att du meddelar oss om du inte längre vill bygga så att du kan ta tillbaka din ansökan.
Uppdaterad 2018-03-19