Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

KVALITETSÅTAGANDE

Konsthallen samt konsten i kommunala lokaler

Tjänsten

​För att du som besöker konsthallen ska veta vad du kan förvänta dig av utbud, tjänster och service har kultur- och föreningsnämnden fastställt ett kvalitetsåtagande.

Vi åtar oss att...

Konsthallen

  • erbjuda varierade utställningar med en blandning av konstnärliga uttryck.
  • visa lokala, regionala och nationella konstnärer.
  • erbjuda Konsthallen som en generationsöverskridande mötesplats med konstbildande verksamhet och möten mellan olika konstformer.
  • visa minst 10 utställningar om året.
  • arrangera utställningar för och av ungdomar.

Konsten i kommunala lokaler

  • konstinköpen skall representera en bredd av konstnärliga uttryck.
  • informera om inköp på Karlskoga kommuns hemsida.
  • konsten skall vara tillgänglig för besökare och anställda.
  • konsten skall vara estetiskt harmoniserande med de offentliga miljöerna.
Uppdaterad 2019-09-02