Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

KVALITETSÅTAGANDE

Konsthallen samt konsten i kommunala lokaler

Tjänsten Konsthallen samt konsten i kommunala lokaler

För att du som besöker konsthallen ska veta vad du kan förvänta dig av utbud, tjänster och service har kultur- och föreningsnämnden fastställt ett kvalitetsåtagande.

Vad är ett kvalitetsåtagande?

Ett kvalitetsåtagande är en beskrivning av vad kommuninvånarna/brukarna kan
förvänta sig av de kommunala tjänsterna utifrån befintliga resurser, organisation och kompetens.

Kvalitetsåtagandet har arbetats fram i dialog med representanter för brukare, personal och politiker.

Vi åtar oss att

Konsthallen

 • erbjuda varierade utställningar med en blandning av konstnärliga uttryck.
 • visa lokala, regionala och nationella konstnärer.
 • erbjuda Konsthallen som en generationsöverskridande mötesplats med konst-
  bildande verksamhet och möten mellan olika konstformer.
 • visa minst 10 utställningar om året.
 • arrangera utställningar för och av ungdomar.

Konsten i kommunala lokaler

 • konstinköpen skall representera en bredd av konstnärliga uttryck.
 • informera om inköp på Karlskoga kommuns hemsida.
 • konsten skall vara tillgänglig för besökare och anställda.
 • konsten skall vara estetiskt harmoniserande med de offentliga miljöerna.
Uppdaterad 2020-06-08