Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Offentliga handlingar

Kommunens handlingar är allmänna såvida de inte är arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan vara antingen offentliga eller sekretessbelagda, alltså hemliga. En handling behöver inte vara diarieförd för att vara allmän.

Vad är en handling?

En handling innehåller information av något slag och kan vara ett brev, en remiss, ett yttrande, ett beslut eller liknande. Det kan också vara en upptagning som man kan läsa, avlyssna eller uppfatta på annat sätt bara om man har hjälp av något tekniskt hjälpmedel.

Den som vill ta del av en allmän handling ska vända sig till den myndighet (eller nämnd) som förvarar handlingen.

Varje dag tas det även ut en lista över dagens post. Den listan är en allmän handling som du kan ta del av.

Uppdaterad 2016-10-21