Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Officiell anslagstavla

Här på Karlskoga kommuns officiella anslagstavla anslås de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldiga att anslå.

Om anslagstavlan

Varje kommun ska ha en anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder tillkännages. Det här är Karlskoga kommuns officiella anslagstavla som från och med den 1 januari 2018 ersätter den analoga anslagstavlan i kommunstyrelsens hus i Karlskoga.

Vad betyder det att ett protokoll tillkännages?

Vi talar om att nu är protokollet justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet tillkännages. Därefter kan beslutet genomföras.

Efter anslagningstiden har gått ut så tas anslagen bort från anslagstavlan.

Läs mer om hur du överklagar.

Kungörelse

En kungörelse är ett meddelande till allmänheten. Till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige eller en kort text i en dagstidning. Syftet med en kungörelse är att redan tidigt i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Kungörelse om kommunfullmäktiges
sammanträde

Just nu finns inte någon aktuell kungörelse

Tillkännagivanden om
delegationsbeslut

Delegationsbeslut anmäls vanligtvis vid nämndernas sammanträden. Se protokoll från respektive nämnd.

Övriga kungörelser, tillkännagivanden och information

Tillkännagivanden om justerade protokoll

Uppdaterad 2020-04-14