Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

20 december 2019 - Pressmeddelande

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Stärka nyanländas digitala kompetens

Vuxnas lärande har i samarbete med Länsstyrelsen Örebro län och länets kommuner beviljats projektmedel från AMIF-fonden, asyl-, migrations- och integrationsfonden, för att stärka nyanländas digitala kompetens.

Länsstyrelsen Örebro län är projektägare och projektledare för projektet som pågår mellan 2020-2022. Projektet har en projektbudget på totalt 10 267 937 kr, varav AMIF-fonden finansierar ca 7,7 miljoner och Länsstyrelsen resterande del.

Detta projekt ligger helt i linje med det arbetet som har pågått inom Vuxnas lärande, att stärka digitala kompetensen, digitalt förhållningssätt, fjärrundervisning, inspelning och digitala möten hos både elever och personal säger Mattias Simonsson, administrativ chef Vuxnas lärande.

Projektet kommer att skapa möjligheter så att alla ges förutsättningar för lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter att ta del av det digitala samhället, dess stödfunktioner och service. Med stöd av digitala hubbar i länet och genom erfarenhetsutbyte på EU-nivå tas en modell fram för systematiskt arbete med digital kompetens för tredjelandsmedborgare. De digitala hubbarna är fysiska platser dit målgruppen kan komma för att få hjälp och stöd i alla typer av digitala ärenden.

Karlskoga-Degerfors kommer bli en av fyra hubb-kommuner i länet för projektet och för att driva arbetet kommer en delprojektledare att rekryteras under våren. Tjänsten finansieras till 100% av projektet.

Vuxnas lärande arbetar kontinuerligt med att utveckla nya metoder och arbetssätt inom digitalisering, fjärrundervisning och digitala möten och detta sker både inom Kunskapens hus och i undervisningen på Vuxnas lärande.

Uppdaterad 2019-12-20