Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Bakgrund & uppdrag

Karlskoga har sedan tidigare en Vision som heter Vision2020, den är beslutad av en parlamentarisk bredd i Karlskogas kommunfullmäktige år 2009 och framarbetades tillsammans med både politik, näringsliv och flera aktörer i det civila samhället.

Visionen gäller Karlskoga som geografisk plats och berör alla som bor, lever och verkar i Karlskoga. Denna vision börjar närma sig sitt slutdatum och det är dags för Karlskoga att formulera en ny Vision som kan sträcka en längre bit in i framtiden.

Uppdraget att ta fram ett förslag på ny Vision har getts till Utvecklingschef Kalle Selander, kvalitetsstrateg Åsa Holmberg och kommunikationschef Ylva Elofsson. Vad Visionen ska innehålla och fyllas med är ett arbete som involverar många aktörer i Karlskoga. Beslutet om hur en ny Vision ska lyda är politikens ansvar, det kommunfullmäktige i Karlskoga som är högst beslutande.

Hur arbetsprocessen går till för att ta fram ett förslag till ny Vision kan du läsa om under fliken ”så går arbetet till”.

Den tidigare visionen:

Alfred Nobels Karlskoga - Vision 2020

En populärversion av Karlskogarapporten och vår vision. Här belyser vi vad i omvärlden som påverkar oss, vad som föreslås i rapporten och vad vi har kommit fram till i vårt visionsarbete.

Ladda ner dokumentetPDF

Vision 2020 - presentation

En presentation av Vision 2020 i 12 bilder. Beskriver förutsättningar, visionsprocessen, ledstjärnorna i arbetet och en sammanfattning av målet.

Ladda ner dokumentetPDF

Karlskoga - Med sikte på 2020

Även känd som Karlskogarapporten. Den förstudie och omvärldsanalys som Sweco tog fram för att fungera som utgångspunkt för diskussionerna under arbetet med Vision 2020.

Ladda ner dokumentPDF

Uppdaterad 2018-08-21