Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Vision 2020

Stolthet inför det som är och varit. Öppenhet inför det som kan bli.

Den 2 mars 2010 tog kommunfullmäktige beslut om en ny vision för Karlskoga med sikte på 2020. Den övergripande ambitionen är att vi ska ha ett livskraftigt och dynamiskt Karlskoga med en befolkning kring 30 000 även i perspektivet 2030.

Visionen är en relativt fritt tecknad bild av ett framtida önskvärt tillstånd och har fyra ledstjärnor:

  • Förnyelse med kraft av traditionen
  • Utveckla det centrala och sjönära Karlskoga
  • Utbildning i nationell framkant
  • Samverkan som gör skillnad.  

Innan Vision 2020 formulerades gjordes en omfattande lägesanalys av Karlskogas  befintliga position och särart ur ett regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. Den visar även på vilka förtjänster och brister som är avgörande för kommunens utveckling. Rapporten heter "Karlskoga - Med sikte på 2020" men omnämns ofta som  "Karlskogarapporten".

Rapporten bygger på 30—40 intervjuer med näringslivsföreträdare, politiker, tjänstemän, myndigheter, universitet, landsting och representanter för olika befolkningsgrupper men även på faktauppgifter, statistik och tidigare rapporter.

Rapporten var utgångspunkten i det fortsatta arbetet med att skapa Karlskogas vision 2020. I arbetet medverkade representanter för en mängd olika intressegrupper i Karlskoga; barnfamiljer, ungdomar, pensionärer, tillverkningsföretag, tjänsteföretag, föreningsliv med fl er. Totalt fick över 200 personer chansen att bidra med sina erfarenheter och kunskaper.

Alfred Nobels Karlskoga - Vision 2020

En populärversion av Karlskogarapporten och vår vision. Här belyser vi vad i omvärlden som påverkar oss, vad som föreslås i rapporten och vad vi har kommit fram till i vårt visionsarbete.

Ladda ner dokumentetPDF

Vision 2020 - presentation

En presentation av Vision 2020 i 12 bilder. Beskriver förutsättningar, visionsprocessen, ledstjärnorna i arbetet och en sammanfattning av målet.

Ladda ner dokumentetPDF

Karlskoga - Med sikte på 2020

Även känd som Karlskogarapporten. Den förstudie och omvärldsanalys som Sweco tog fram för att fungera som utgångspunkt för diskussionerna under arbetet med Vision 2020.

Ladda ner dokumentPDF

Uppdaterad 2018-08-21