Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Karlskoga kulturskola

Avgifter

Kulturskolan fick i januari 2015 ett helt nytt avgiftssystem. Ett politikerbeslut med förhoppning att öka det totala antalet elever på kulturskolan.

Terminsavgifter

Terminsavgift debiteras deltagare som ej avsagt sig sin plats inom, av oss erbjudna, tre möjliga lektionstillfällen.

  • Barn upp till 6 år: 350 kr
  • Barn/ungdom 7-25 år, ämneskurs: 700 kr
  • Fördjupningslinje 13-25 år: 1 300 kr
  • Enbart kör, ensemble, orkester 7-25 år: 350 kr
  • Hyra av instrument: 250 kr
  • Kortkurs: Avgiften hittar du på respektive kurs

Syskonrabatt

Ges från andra barnet som är folkbokfört i samma hushåll. Rabatten gäller första kursen. Avgift ämneskurs ett, från andra barnet: 350 kr

Andra rabatter

Deltagare i instrument/sång erbjuds delta i ensemble/orkester/kör utan extra kostnad. Deltagare i dans erbjuds delta i ytterligare en dansgrupp utan extra kostnad.

Vuxna på kulturskolan

Vuxna deltagare på kulturskolan ges plats terminsvis och endast i fall där det inte finns barn/ungdomar i kö. Platsen omprövas varje termin. Vuxenavgift gäller från terminen efter att deltagaren fyllt 26 år. Kontrakt skrivs inför varje termin. För att få veta din avgift kontakta expedition.

Betala med e-faktura

Slipp pappersfakturor genom att registrera din betalning till Kulturskolan med e-faktura.

Så här gör du:

  • I internetbanken, hos den bank du använder, anmäler du dig till de företag du vill ha elektronisk faktura från.
  • När du sedan får fakturan får du ett meddelande i din internetbank. Alla uppgifter såsom OCR-nummer, belopp och förfallodag finns redan registrerade i fakturan. Du anger bara vilket konto du vill betala från och signerar som vanligt.
  • När din elektroniska faktura är betald lagras den i din internetbank.
Uppdaterad 2018-07-22
Följ Kulturskolan på Facebook.
Följ Kulturskolans YouTubekanal.
Följ Kulturskolan på Instagram.
Relaterat


Räkneexempel:

​Om vi säger att en familj har tre barn: Kalle, Karin och Pelle.

Kalle är med i en dansgrupp, han går på bild och form och han spelar piano på kulturskolan. Då ser hans avgifter ut som följer:

Dans: 700 kr
Bild och form: 700 kr
Piano: 700 kr

Nu är det dags för Karin att börja på Kulturskolan. Hon väljer att börja med solosång, hon vill även testa på altfiol och vara med i orkester och hon vill spela teater, då ser hennes avgifter ut såhär:

Solosång: 350 kr (syskonrabatt)
Altfiol: 700 kr
Orkester: 0 kr
Teater: 700 kr

När Pelle vill börja vill han först bara dansa, men kan inte välja en kurs, utan vill vara med i två. Han vill också testa på att spela teater, då ser hans avgifter ut såhär:

Dans 1: 350 kr (syskonrabatt)
Dans 2: 0 kr
Teater: 700 kr