Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Föräldraföreningen

Kulturskolans Föräldraförening är en samarbetspartner till Karlskoga Kulturskola och består av föräldrar med barn som går på Karlskoga Kulturskola samt en representant från Kulturskolan. Vi har möten ca 4 gånger per termin där vi diskuterar och arbetar med alla frågor som berör skolans verksamhet.

Hur får föräldraföreningen in pengar till de bidrag som delas ut?

Elevgrupper kan ansöka om bidrag hos föräldraföreningen och vi vill även i fortsättningen kunna ge bidrag till eleverna på Kulturskolan vid konserter, resor, läger, repetitioner mm. För att kunna göra det är vi beroende av det frivilliga bidraget alla familjer som deltar i kulturskolans verksamhet har möjlighet att bidra med. Vi får också vår inkomster från parkeringsavgiften i samband med Rising Stars, garderobsavgifter vid olika arrangemang samt frivilliga bidrag.

Världens Barn

Under hösten 2018 sponsrar föräldraföreningen kulturskolan genom ett bidrag galan för Världens Barn.

Att ge ett frivilligt bidrag till föräldraföreningen

Det frivilliga bidraget ligger i dagsläget på minst 75 kronor / familj och kan betalas genom att beloppet sätts in direkt på vårt plusgirokonto 46 25 09-1 eller att man lämnar ett kuvert med pengar till sin lärare

Alla våra inkomster går oavkortat ut till eleverna, vi jobbar helt ideellt.

Har du synpunkter eller förslag på förändringar som kan göra verksamheten bättre, eller är intresserad att jobba aktivt i föräldraföreningen, mejla oss!

kulturforaldrar@hotmail.se

Med vänliga hälsningar Styrelsen i Föräldraföreningen

Föräldraföreningens mötesprotokoll

Uppdaterad 2019-11-11
Relaterat

Bidragsriktlinjer

BidragsansökanPDF

Plusgirokonto: 46 25 09-1

Mejladress: kulturforaldrar@hotmail.se


Styrelse

Ordförande:
Emelie Enger

Sekreterare:
Anita Kanesved

Kassör:
Johan Ranås

Övriga medlemmar: Jonas Nilsson