Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Stipendium

Nisse Landgrens stipendium

Nisse Landgrenstipendiet är ett stipendium för dig som är ung musiker.
Stipendiet vänder sig i första hand till dig som spelar ett orkesterinstrument.

Information och ansökanPDF

Ung peng

Ung Peng är ett bidrag från Karlskoga kommun riktat till ungdomar som vill genomföra kulturarrangemang och fritidsaktiviteter av olika slag för andra ungdomar.

Ung Peng

Föräldraföreningens stipendium

Föräldraföreningens stipendium delas ut till elever i ålder 15-25 år som är aktiva i Karlskoga Kulturskola (avslutat åk 9). Tanken är att uppmärksamma den elev som "utmärkt sig" det senaste läsåret. Det är lärarna på Kulturskolan som utser kandidaterna som blir aktuella för stipendiet.

Föräldraföreningen

Anna-Karin Prytz stipendium

Stipendiet ska ges till elev som, i likhet med Anna-Karin Prytz, med stor ambition och med stort engagemang deltar i Kulturskolans teaterundervisning, samt därutöver visar allsidighet genom att aktivt delta i på kulturskolan.

Stipendiaten ska ha deltagit i Kulturskolans undervisning i minst två år, ha god närvaro samt besitta en del av de egenskaper Anna-Karin Prytz enligt lärare och kamrater hade. Hon var hjälpsam, glad, naturlig, snäll, ivrig, energisk och en god kamrat.

Stipendiet ska utses på förslag av teaterlärarna samt fastställas av Kulturskolans ledningsgrupp.

Stipendiet utdelas till en elev en gång per år vid Kulturskolans dag, med första utdelning 1998, tills dess att gåvobeloppet är förbrukat.

Stipendiesumman ska vara 2000 kr och uppräknas årligen med konsumentprisindex.

För det fall Kulturskolans verksamhet upphör ska resterande stipendiebelopp utdelas som elevstipendier för kulturella aktiviteter inom den obligatoriska skolan i Karlskoga kommun.

Emperilådans stipendium

Ett stipendium som delas ut av företaget Emperilådan. Kulturskolans lärare utser stipendiaterna. 2016/2017 års stipendiater är:

  • Tilde Schreiber
  • Lovisa Undén
  • Erik Wahlström
  • Matilda Holm
  • Kevin To
Uppdaterad 2020-03-26
Följ Kulturskolan på Facebook.
Följ Kulturskolans YouTubekanal.
Följ Kulturskolan på Instagram.
Relaterat