Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

I april: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Alfred Nobel Science Park

Alfred Nobel Science Park är en viktig del av det regionala innovationssystemet, med lokalt, regionalt och internationellt erkännande inom parkens fokusområden.

Parken är gränssnittet mellan företag, forskare och samhällets aktörer, och är en innovativ mötesplats som attraherar människor, företag och kapital till Örebroregionen.

Mål

  • Skapa fysiska och kreativa miljöer i närhet till forskning.
  • Driva utvecklade profilområden i samverkan med Örebro universitet, företag och samhällets aktörer.
  • Öka stödet till utveckling och expansion hos företag inom profilområdena.
  • Skapa mervärde och synergier mellan företag, forskare och samhällets aktörer.
  • Attrahera människor, företag och kapital för utveckling och tillväxt i regionen.
  • Vara en viktig del i regionens innovationssystem.

Karlskoga Science Park

Karlskoga Science Park en mötesplats för människor, idéer, kunskap och kreativitet

Alfred Nobel Science Park i Karlskoga erbjuder

  • en utvecklingsarena där du kan utveckla dina idéer till samverkansprojekt eller en företagsidé
  • en mötesplats för lärande och utveckling
  • en företagspark med riktat stöd till företag och tillgång till en kreativ miljö, där företag kan växa och utvecklas

Karlskoga Science Parks uppdrag är att utveckla:
- samverkan mellan företag, samhälle och akademi
- mötesplatser för idégenerering och utveckling
- arenor där kunskap, erfarenhet och idéer från forskning och praktik möts och utvecklar samverkansprojekt som leder till kommersialisering av produkter och/eller tjänster

Karlskoga Science Park ska även stödja företag i deras utveckling.

Karlskoga Science parks profilområden

Våra profilområden är energetiska material och komplexa system. Detta är strategiskt valda satsningar som vilar i kunskap, erfarenhet och tradition som utvecklats i och omkring Karlskoga. Utöver profilområdena driver vi en rad olika utvecklingsprojekt.

Karlskoga Science Park drevs fram till december 2013 i projektform med Karlskoga kommun som projektägare och delfinansiär. Andra finansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Inkubera, Regionförbundet Örebro och Örebro universitet.

Från 1 januari 2014 ingår Karlskoga Science park i Örebroregionen Science park.

Från maj 2015 heter det Alfred Nobel Science Park.

Uppdaterad 2019-09-10