Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Alfred Nobel Science Park

Alfred Nobel Science Park ger dig bättre förutsättningar att hitta rätt. De är en bra kontakt mellan näringsliv och universitet. Mellan forskning och företag. De erbjuder miljöer som möjliggör utveckling av innovationer och samverkan mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer.

Alfred Nobel Science Park är plattformen för utvecklingsprojekt som gynnar regionen. Här samverkar näringsliv, akademi och samhälle och vi erbjuder projekt med såväl regional som nationell och internationell spridning.

För att underlätta samverkansmöjligheterna i olika projekt kan Alfred Nobel Science Park bidra med ett brett nätverk och hög kompetens inom specifika områden.

Flertalet utvecklingsprojekt kräver finansiering och här kan Alfred Nobel Science Park bistå med att försöka hitta lämplig finansiering. Samarbeten sker med partners på alla nivåer, från regional till nationell.

Deras profil- och kompetensområden är avancerad tillverkning med fokus på 3d-printing och 3d-röntgen, eller additive manufacturing (AM). I Karlskoga, Sverige har ett nationellt center, Tillverkningstekniskt Center (TTC), vuxit fram genom samverkan mellan näringsliv och forskning. Från att ha varit en del av ANSP står nu centret på egna ben och drivs utan inblandning från ANSP. Ytterligare områden är Autonoma system, Hälsa vård och omsorg samt Mat och måltid. Utöver dessa områden arbetar vi med logistik och digitalisering som genomsyrande perspektiv.

Uppdaterad 2020-10-08