Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Företagsklimat

Varje år utför flera olika organisationer och myndigheter mätningar av företagsklimatet i landets kommuner. Några av de mest väletablerade kommer från Stockholm Business Alliance (SBA) och Svenskt Näringsliv.

NKI-enkäten – din åsikt är viktig! eller NKI-enkäten

Du som företagare kan ge uttryck för hur du upplever vår kommunservice i samband med olika ärenden som du haft med kommunen. Du kommer bli kontaktad via mejl eller telefon av vår undersökningskonsult som genomför NKI-mätningen. Områden som undersöks är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, serveringstillstånd, miljö och hälsoskydd samt livsmedelskontroll.

Dina synpunkter viktiga för att vi ska utveckla vår service och göra vardagen enklare för dig som företagare. Enkäten sammanställas även nationellt för att kunna jämföra resultatet mellan olika kommuners företagsklimat och service.

Utifrån GDPR* är all data som lagras i SKL:s webbverktyg Insikt anonymiserad, materialet används för statistiska ändamål och det går inte att identifiera specifika personer eller företag i databasen.

Läs mer om NKI-enkäten.länk till annan webbplats

* Från och med den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) som ersätter Personuppgiftslagen (PUL).

Läs mer om dataskyddsförordningen.länk till annan webbplats

Svenskt näringsliv - Lokalt företagsklimat

Undersökningen som Svenskt Näringsliv utför består av tre delar, SCB-statistik, enkätsvar från 200 företagare i kommunen och företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen. Läs mer i Faktabas om lokalt företagsklimat hos Svenskt Näringsliv.

Entreprenörsskapsforum - Företagsklimatindex

Indexet rankar hur företagen bedömer det kommunala företagsklimatet utifrån kommunernas olika förutsättningar. De kommuner som placerar sig högt i Entreprenörskapsforums index har ett bättre företagsklimat än vad man kan förvänta sig utifrån deras förutsättningar.
Läs mer om Företagsklimatindex hos Entreprenörsskapsforum.

Nyföretagarcentrum - Nyföretagarbarometern

Nyföretagarbarometern tas fram av www.nyforetagarcentrum.se/karlskoga/ och Bolagsverket, och mäter antalet nyregistrerade företag i Sverige. Statistiken presenteras på både regional och kommunal nivå.
Läs mer på NyföretagarCentrum.

UC och Företagarna - Årets företagarkommun

Årets Företagarkommun är ett gemensamt projekt för Företagarna och UC. Grundtanken är att uppmärksamma var företagandet utvecklats bäst under året. Till skillnad från många andra rankingar ligger fokus inte på vad politiken gör för företagen utan på vad företagen gör för kommunen och dess invånare i form av tillväxt.

Fokus - Här är det bäst att bo

Med hjälp av 30 variabler rankar tidskriften Fokus alla Sveriges 290 kommuner för att svara på frågan: Var är det bäst att bo? En del av variablerna handlar om företagsklimatet i kommunen.
Läs mer om Fokus rankningar

Statistiska Centralbyrån - Företagarna om kommunen

Undersökningen Företagarna om kommunen genomförs årligen sedan 2008, på uppdrag av beställande kommuner. Karlskoga kommun har hittills inte beställt undersökningen.

Uppdaterad 2019-04-02