Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Livsmedelsverksamhet

Om du ska öppna en livsmedelsverksamhet i Karlskoga eller Storfors måste du registrera den hos Bygg- och miljökontoret innan du öppnar. En registrering innebär ingen prövning av verksamheten utan det går bra att öppna när du fått svar eller två veckor efter det att du meddelat miljökontoret. Undantaget är slakterier och liknande som ska godkännas innan de får öppna.                                 

Verksamheter där livsmedel säljs eller levereras direkt till slutkonsument, som butiker, catering, personalmatsalar, caféer och restauranger, ska registreras. Samma sak gäller för verksamheter som bara är mellanhand och distribuerar vidare livsmedel. En registrering ska göras både vid start av en ny verksamhet och vid övertagande av en verksamhet som redan finns. Någon kontroll eller förprövning sker inte innan verksamheten startar utan miljökontoret kommer istället ut på ett kontrollbesök när verksamheten har öppnat.

Starta eller ta över en livsmedelsverksamhet

Innan du startar eller övertar en livsmedelsverksamhet ska du registrera den hos Bygg- och miljökontoret. Du registrerar verksamheten på en särskild blankett. När vi har tagit emot din registrering skickar vi en bekräftelse till dig. Du får öppna verksamheten två veckor efter att du skickat in din anmälan eller tidigare om du fått bekräftelsen.

Även ändring av bolagsform ska anmälas till Bygg- och miljökontoret.

Tillfällig livsmedelsverksamhet

I vissa fall kan du sälja livsmedel utan att vara registrerad. Exempelvis behöver inte korvförsäljning vid ett enstaka tillfälle registreras men om det är återkommande krävs registrering hos Bygg- och miljökontoret. Även om du inte behöver registrera din verksamhet måste de livsmedel som du säljer eller serverar vara säkra för konsumenten. Om du är osäker på om du behöver registrera din tillfälliga verksamhet så kontakta miljökontoret.

Ändra sortiment, bygga om eller upphöra

Om du ska göra betydande förändringar i din verksamhet ska detta anmälas till Bygg- och miljökontoret. Betydande förändringar kan till exempel vara större ombyggnationer, ändrat sortimentet eller nya produktionsmetoder. Ändringar prövas inte utan det är som vanligt du som företagare som vet bäst hur du ska arbeta för att uppfylla lagstiftningen. Förändringar ska anmälas eftersom det kan påverka riskerna i din verksamhet och därmed din kontrollavgift.

Om din verksamhet upphör ska du meddela Bygg- och miljökontoret detta.

Vad är ett livsmedelsföretag?

Ett livsmedelsföretag hanterar eller säljer livsmedel till allmänheten eller till andra företag. Hit räknas restauranger, butiker, caféer, men också försäljning av kosttillskott, transport av livsmedel och försäljning av livsmedel över Internet. Om du är osäker på om din verksamhet räknas som ett livsmedelsföretag är du välkommen att kontakta miljökontoret.

Att tänka på när du ska starta en verksamhet

Lagstiftningens syfte är att alla livsmedel som serveras/levereras till kund ska vara säkra. Det är du som är företagare som ansvarar för att de livsmedel som säljs är säkra och att kraven i lagstiftningen uppfylls.  

Kraven innebär i korthet att:

  • Lokal och utrustning är anpassade efter den verksamhet som bedrivs. Det får bland annat inte finnas korsande flöden (t.ex. får disk inte förekomma på samma plats som matlagning) och det ska finnas tillräckligt med arbetsbänkar och handtvättställ.
  • Du ska ha ett egenkontrollprogram baserat på HACCP (riskanalys) som är anpassat för din verksamhet.

På Livsmedelsverkets webbplats finns information och broschyrerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som vänder sig till dig som vill starta eller driver ett mindre livsmedelsföretag.

Avgifter

Vid anmälan om registrering tar Bygg- och miljökontoret ut en avgift för handläggningen av ärendet. För närvarande är avgiften 950 kr.

Alla livsmedelsföretag betalar även en årlig avgift som baseras på den risk​ livsmedelshanteringen medför. Läs mer under kontroll och avgift.

Uppdaterad 2020-09-02