Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

31 oktober 2018 - Stöd & omsorg

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Forskning visar att äldre har ett ökat behov av en bra kost med ett högre näringsinnehåll än vad en annan vuxen person har. Mårbackaköket i Karlskoga kommun lagar och distribuerar matlådor med anpassat näringsinnehåll.

Ny service för de äldre i Karlskoga kommun

Karlskoga kommun har arbetat fram ett bra system för våra äldre med behov av matservice. Vilket innebär att från och med 1 november 2018 går det att beställa matlåda utan bistånd.

Den nya srvicen för matlådor innebär att personer bosatta i Karlskoga som är 75 år eller äldre har möjlighet att ansöka om matlåda till sin bostad utan att en behovsprövning genomförs.

Folkhälsoförvaltningen har tillsammans med socialförvaltningen utrett frågan om matlådor för äldre med och utan biståndsbeslut och en process har tagits fram för den äldre eller anhörig att beställa matlåda.

Beställning av matlåda

Kontakta Karlskoga kommuns Servicecenter på telefonnummer
0586-610 00.

Beställa matlåda

Uppdaterad 2018-11-01