Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

8 januari 2019 - Kommun & politik

Ny tobakslag

Riksdagen har klubbat igenom en ny tobakslag som bland annat innebär att de rökfria miljöerna utökas.

Den 12 december 2018 beslutade riksdagen om en ny tobakslag, som träder i kraft 1 juli 2019. Några av de viktigaste punkterna i den nya lagen är:

  • Tillståndsplikt införs för tobaksförsäljning.
  • Rökförbud i utomhusmiljöer som uteserveringar, entréer, perronger, lekparker med flera. Rökförbudet utvidgas även till att gälla elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning.
  • Förpackningar med portionsförpackat snus måste innehålla minst 20 portioner.
  • Regeringen bör återkomma till riksdagen med lagförslag om marknadsföring av tobaksvaror på internet senast 19 mars 2019.
  • Tobaksproduktdirektivets regler om spårbarhet och säkerhetsmärkning genomförs och börjar gälla 20 maj 2019.
  • Sverige ratificerar Världshälsoorganisationen WHO:s protokoll för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror.

Regeringen hade föreslagit en skärpning av marknadsföringsreglerna, men
den nuvarande skrivningen i tobakslagen kvarstår. Den innebär att det är förbjudet
att marknadsföra tobaksprodukter utom vid försäljningsställen men reklamen får
inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobak.

Uppdaterad 2019-01-08