Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

12 mars 2020 - Trafik & infrastruktur

Korsningen vid Ekeby i Karlskoga byggs nu om för att öka trafiksäkerheten för alla trafikanter.

Nu förbättras trafiksäkerheten vid korsningen i Ekeby

Nu i mitten av mars påbörjar Trafikverket ombyggnationen av korsningen vid Ekeby i Karlskoga. Under byggtiden kommer det att vara begränsad framkomlighet på vägen då endast ett körfält i vardera riktning är öppet.

Inledningsvis plockas nuvarande trafiksignaler bort och ett körfält i vardera riktning stängs av för att möjliggöra omledning av trafiken under byggtid. En mindre flyttbar cirkulationsplats kommer att finnas och trafiken kommer att ledas på olika sidor av vägen beroende på var man bygger.

Säkrare korsning

Korsningen vid Ekeby i Karlskoga är en olyckdrabbad korsning med mycket tung trafik och oskyddade trafikanter. Syftet med den kommande ombyggnationen är att öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten i korsningen, med extra fokus på en säkrare och tryggare överfart för oskyddade trafikanter som korsar E18. Under ombyggnationen ska bland annat en gång- och cykeltunnel byggas under vägen samt att en ny cirkulationsplats ska byggas för alla fordonsburna trafikanter.

Läs mer om arbetet på trafikverkets hemsidalänk till annan webbplats

Uppdaterad 2020-03-12