Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

9 oktober 2020 - Kommun & politik

Information med anledning av coronaviruset

Uppdaterad 9 oktober
Karlskoga kommun följer händelseutvecklingen när det gäller coronavirusets utbredning. Kommunen följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten med flera myndigheter ger.

Uppdatering

Vi ser nu en ökning av antalet covid-smittade i Örebro län, det är fortsatt viktigt att vi alla tar ansvar. Kom ihåg att:

  • tvätta händerna
  • håll avstånd
  • stanna hemma du är sjuk
  • testa dig redan vid milda symptom

Du kan läsa mer om ökningen på Region Örebro läns hemsida. Där finns också information om de striktare förhållningsregler som nu införts för personer som lever i samma hushåll som en person som är smittad.

Lägesbild corona vecka 41: Markant ökning av antalet covid-smittade i Örebro länlänk till annan webbplats

Personer som bor med smittade av covid-19 ska betraktas som möjliga fall, folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats

Om försäkringskassans ersättningar

Coronaviruset – det här gäller, forsakringskassan.selänk till annan webbplats

Information till övriga verksamheter

Örebro region län har tagit fram informationsmaterial att använda som en hjälp när chefer, lagledare, rektorer med flera behöver vara behjälpliga med smittspårningen. Samlingssida för information till verksamheter som inte är vårdgivare om coronaviruset.

Coronavirus - info till andra verksamheter, regionorebrolan.selänk till annan webbplats

Om covid-19 hos barn

Barn och unga drabbas väldigt sällan allvarligt av covid-19. Barn och unga får ofta mildare symtom än vuxna och har mycket liten risk att behöva vårdas på sjukhus till följd av covid-19. Då de får mildare symtom smittar de sannolikt mindre än vuxna.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en matris som visar om provtagning är aktuellt och hur länge barn behöver stanna hemma vid symtom på covid-19.

Läget i kommunen

Läget i kommunens verksamheter har varit ansträngt men är nu något bättre. Främst skolorna har haft en ansträngs situation där det varit svårt att få tag på tillräckligt många vikarier. Det finns inga nya konstaterade fall inom kommunens boenden eller inom hemtjänsten och tidigare smitta är begränsad. Såväl smittad personal som brukare är på bättringsvägen.

Kommunens ledning är väl medveten om att många jobbat, och fortfarande jobbar, hårt. Vi är mycket tacksamma och glada över vår kompetenta och lojala personal – stort tack!

Lägesbild för länet

Dagligt uppdaterad statistik från, regionorebrolan.selänk till annan webbplats

Arbetet i kommunen

Karlskoga kommun gick upp i stabsläge den 11 mars och inriktningen på kommunens arbete är att följa nationella riktlinjer för att skydda riskgrupper och begränsa smittspridning. Arbetet pågår kontinuerligt, oavsett om det är helg eller vardag. Det består i första hand av att upprätthålla samhällsviktig verksamhet och det kommunala grunduppdraget mot medborgarna.

Vi samverkar kontinuerligt med Länsstyrelsen i Örebro, Region Örebro län samt kommuner och andra aktörer i länet som bedriver samhällsviktig verksamhet.

Coronaviruset - beslut och påverkan

Så pratar vi om smitta i Karlskoga kommun

Om en medarbetare som testats positivt för covid-19 varit i tjänst när den fått symtom eller dygnet innan informeras alltid de arbetskamrater som träffat personen eftersom det då är viktigt att alla är vaksamma på egna symtom. Likaså informeras berörda brukare och elever om det finns sådana. De som är berörda kontaktas alltid. Blir man inte kontaktad så är man inte berörd.

Om den medarbetare som testats positiv inte varit i tjänst under tiden då hen kunnat vara smittsam, så informeras inte arbetskamraterna om att personen insjuknat. Då väljer personen själv om den vill tala om precis som vid andra sjukdomar. I dessa fall har vi inte rätt att informera på grund av patientsekretessen. Personen får återgå i tjänst då hen är smittfri alternativt arbeta på distans om symtomen är lätta.

När det sedan gäller smittspårning så är det smittskyddsenheten på Region Örebro län som ansvarar för det. Berörd kan alltså både komma att kontaktas av sin chef/barns lärare eller i vissa fall annan kommunanställd, till exempel enhetschef på särskilt boende och av smittskyddsenheten.

All information som ges från kommunen syftar till att trygga allmänheten samt att minska risken för smittspridning. Om vi informerar smitta på verksamhetsnivå, det vill säga utpekad arbetsplats, skola, boenden eller dylikt, så gör vi det för att informationen ger personer möjlighet att skydda sig mot smitta och minska risken för smittspridning. Bedömningen görs alltid tillsammans med smittskyddenheten i Region Örebro län.

För att minska smittspridningen erbjuder nu Region Örebro län allmänheten att testa sig för covid-19. Har du symtom – stanna hemma och gå och testa dig!

Uppdatering 19 augusti

Besök på vård- och omsorgsboenden tillåts av anhöriga med antikroppar

Sedan i mars har Karlskoga kommun haft besöksförbud på sina vård- och omsorgsboenden med anledning av covid-19. Nu kan undantag från besöksförbudet göras för närstående som kan uppvisa intyg från sjukvården på att de har antikroppar mot covid-19.

Läs mer om undantaget här

Besöksförbud förlängt till oktober

Besöksförbudet på kommunens vård- och omsorgsboendet är förlängt till sista september enligt regeringsbeslut. Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen analyserar nu på uppdrag av regeringen om det tillfälliga besöksförbudet bör fortsätta att gälla framöver eller ersättas av någon annan typ av myndighetsstöd.

Planerar omstart av verksamheter i anpassad form

Ett arbete pågår just nu med att se över om vissa av kommunens verksamheter som varit stängda kan öppnas upp i anpassad form. För varje verksamhet görs riskbedömningar och anpassningar för att säkerställa att risken för smittspridning minimeras. Verksamheter som kan bli aktuella i ett första steg är en del dagliga verksamheter samt dagvård.

Besök på vård- och omsorgsboenden tillåts av närstående med antikroppar

Nu kan undantag från besöksförbudet på Karlskoga kommuns vård- och omsorgsboenden göras för närstående som kan uppvisa intyg från sjukvården på att de har antikroppar mot covid-19.

Läs hela texten här

Undantag från besöksförbud för personer med antikroppar dröjer något

Sedan i mars har Karlskoga kommun besöksförbud på sina vård- och omsorgsboenden med anledning av covid-19. Undantag från besöksförbudet kommer inom kort erbjudas för närstående som kan uppvisa intyg på att denne har antikroppar mot covid-19.

I nuläget inväntar kommunen en lista med godkända laboratorier från Folkhälsomyndigheten.

Läs hela texten här

Så hanterar vi covid-19 på vårdboende

Vid bekräftade fall av smitta inom vård- och omsorgsboende i Karlskoga kommun flyttas brukaren till kommunens covid-avdelning. Berörd personal, brukare och anhöriga kontaktas och smittspårning påbörjas. Ifall man inte blir kontaktad så är man inte berörd.

Vi följer noga de rutiner som Region Örebro läns smittskydd föreskriver och använder visir och annan skyddsutrustning. Karlskogas äldreboenden har varit stängda för besökare sedan mars. Anhöriga kan boka tid och för att träffas på våra säkra mötesplatser utomhus. Läs mer här

Samtalsstöd för äldre i Karskoga

Kommunen och föreningen Kontaktservice erbjuder nu samtalsstöd för äldre. Det finns också möjlighet att vara med i en samtalsgrupp.

- Det finns många som upplever ensamhet nu när vi inte kan samlas som vanligt och som behöver ha någon att prata med. Vi försöker att hitta andra sätt att behålla kontakten och hjälpa till så mycket vi kan, säger Liliana Cortes som är samordnare för Karlskoga kommuns sociala aktiviteter och Kontaktservice.

Läs mer här, här hittar du även kontaktuppgifter

Anhöriga får möjlighet att mötas igen

Nu kommer boende få träffa sina anhöriga på Karlskoga kommuns äldreboenden igen. På säkra mötesplatser utomhus kan de mötas på varsin sida av en glasvägg. Idag finns den coronasäkra mötesplatsen på ett av kommunens äldreboende men kommer inom kort att införs på alla boenden.

– Den lycka man ser hos hyresgästen och anhöriga i både ögon och i kroppsspråk är obetalbart när de efter många veckor får återse varandra, säger Camilla Lindkvist, enhetschef på Torpdalens vård- och omsorgsboende.

Läs hela texten

Surfplattor på boenden underlättar kontakten med anhöriga

Nu finns surfplattor för videosamtal på kommunens äldreboenden. Tanken är att plattorna ska underlätta kontakten med anhöriga. Efter att ha installerat en enkel app på sin mobiltelefon eller surfplatta kan man ringa och få hjälp med att starta samtalet.

– Vårt jobb är att anpassa oss efter behoven. Det känns väldigt bra att vi nu hittat en lösning som är enkel att använda för de som önskar och vill, säger Maria Malmsten, områdeschef för vård- och omsorgsboenden, Karlskoga kommun.

Länk till artikel

Växelvården på paus

Vi sätter nu växelvården på paus till och med den 4 maj. Växelvården ses över för att den framåt ska kunna bedrivas på ett så säkert sätt som möjligt ut smittskyddsperspektiv.

Växelvård innebär att den som har ett omvårdnadsbehov bor en eller två veckor på växelvårdsenheten och resten av tiden i sitt hem.

Hemleverans av matvaror till äldre och andra riskgrupper

Karlskoga kommun och föreningen Funkis erbjuder nu hemleverans av matkassar till äldre och personer i riskgrupper.

Mer om tjänsten här

Kommunen öppnar stödtelefon för barn och ungdomar i Karlskoga

Nu öppnas en stödtelefon för barn och ungdomar i Karlskoga. Det är Satelliten på familjecentralen som välkomnar unga att ringa och samtala om sin oro under pandemin.

- Vi ser ett ökat behov av stöd i den pågående pandemi där många barn och ungdomar känner oro. Satellitens stödtelefon är öppen för unga men också föräldrar som behöver stöd med hur man pratar med barn om det som händer, säger Håkan Stenholm, enhetschef på socialförvaltningen i Karlskoga kommun.

Läs mer här

Mobilt team ska möjliggöra vård i hemmet

Kommunerna i västra länsdelen och Karlskoga lasarett har utökat sitt samarbete för att skydda äldre från att smittas i vården. Ett mobilt team med läkare och sjuksköterskor har fått i uppdrag att stötta kommunens personal så att vården kan ske i hemmet.

- Vi vill på detta sätt stärka upp vården av denna patientgrupp, och vi anser att detta arbetssätt är det bästa för dessa patienter, säger Birgit Wennberg medicinskt ansvarig sjuksköterska i Karlskoga kommun.

Läs hela texten här

Personal inom hemvården konstaterats smittad med covid-19

En personal som arbetar inom hemvården i Karlskoga kommun konstaterats smittad med Covid-19 lördagen 4 april.

Personen följde rutinen och gick hem direkt när denne kände av symptom, personen har provtagits och provet visar på att personen är smittad.

Kommunen har vidtagit nödvändiga åtgärder tillsammans med Region Örebro län. Däribland har man kartlagt och informerat alla som varit i kontakt med den som nu är insjuknad.

Läs mer här

Så jobbar kommunen för att trygga äldreomsorgen

Sedan februari har Karlskoga kommun förhöjd beredskap för covid-19. Främsta målet inom kommunens vård- och omsorg har sedan start varit att minska smittrisk och skydda riskgrupper.

Kommunen är alltid förberedd för olika typer av smittsamma sjukdomar och det finns utarbetade planer att utgå från när det händer något extraordinärt.

Mer om kommunens arbete

Kördelux ställer in övningar och konsert

Kördelux ställer in samtliga sina övningar (kör, dans, teater och rockgrupper) till och med den sista april. Kördelux är en kulturverksamhet för personer med funktionsnedsättning som innebär att en del av dem tillhör riskgrupper.

Den konsert med Kördelux som var planerad till den 28 maj på konserthuset i Örebro har skjutis upp till 2022.

Beslut angående restauranger

Folkhälsomyndigheten har beslutat att restauranger, barer och caféer i hela landet behöver vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19.

Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

Servering på förskolor, grundskolor, sjukhus etc är undantagna och får fortsätta servera kall och varm mat i bufféservering och gäster kan ta mat själva. Folkhälsomyndigheten poängterar dock att det inte får förekomma trängsel mellan besökarna.

Karlskoga kommuns restauranger på seniorboendena Solbringen, Nickkällan och Bergmästarens kommer från och med 8 april endast att vara öppna för boende på respektive seniorboende.

De äldre som vanligtvis besöker restaurangerna och som är i behov av lagad lunch kan beställa lunchlåda och få den hemlevererad. Kontakta Servicecenter genom att ringa 0586-610 00 eller beställ via e-tjänst på kommunens hemsida

Att beställa matlåda

Uppdatering pandemi

Det har varit några lokala utbrott av konstaterad COVID-19 i Karlskoga den senaste månaden. Just nu verkar det som den kunde begränsas och inte ledde till fler utbrott den här gången. Vi får signaler om ökad smitta i flera regioner och jag vill med detta meddelande göra oss alla uppmärksamma på att det tyvärr inte är över än. Jag uppmanar alla att fortsätta vara försiktiga och stanna hemma om ni har symtom, tvätta händerna och håll avstånd. Det är också viktigt att testa sig vid symtom på covid-19.

Vi märker i verksamheterna att fler barn, elever och personal än vanligt är hemma från verksamheterna. Det beror på att det nu också går runt förkylningsvirus och andra smittor. Detta gör vikariesituationen ansträngd på våra förskolor och skolor. Jag ber er att ha förståelse för situationen och att ni kan vara trygga med att vi gör vårt yttersta för att bibehålla kvaliteten.

Ni kan få mer information om COVID-19 inom förskolor och skolor hos folkhälsomyndigheten.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nu kan även barn och ungdomar testa sig för covid-19

Barn från och med sex år har nu möjlighet att testas för covid-19. Barn och ungdomar kan ha samma symptom som vuxna, men de är oftast mildare. För att dom inte ska vara borta från skolan för länge och inte föra smittan vidare är det nu viktigt att dom också testas vid lindriga symptom. Från och med den 8 september är det möjligt att boka tid via 1177 för provtagning av sitt barn.

Mer information från Region Örebro länlänk till annan webbplats

Öppna förskolan har flyttat in igen

Från och med den 31 augusti så har öppna förskolan sin verksamhet inomhus i sina lokaler på Familjecentralen, Bregårdsgatan 1C. På grund av den situation som fortfarande råder kring Corona pandemin, så kommer dom att starta upp med ett lite annorlunda upplägg.

Mer information om upplägget och vad som gäller hittar du här

#pluggavidare har studiehjälp online

Projektet #pluggavidare samarbetar med Örebro universitet har sedan slutet av mars anpassat vårens aktiviteter till att ske online. Nu finns studiehjälpen online fyra dagar i veckan. Studentambassadörer från både Örebro och Karlstad universitet sitter redo måndag till torsdag klockan 15:30 till 17:30 när elever hör av sig via hangouts.

Åtgärder för fritidshem, förskoleklass, lågstadiet och mellanstadiet

På grund av risken för smittspridning i samhället av Covid-19 behöver vi minska antalet personer som rör sig i våra lokaler. Vi har därför infört att hämtning och lämning av barn sker utomhus. Det innebär att du som vårdnadshavare lämnar ditt barn på skolgården vid hämtning och lämning. Personalen kommer att ha koll på skolgården under denna period.

Ansvaret att hänga kläder och väska faller på eleverna själva. Detta blir en bra träning.

Kontakt med personal sker med fördel per telefon och SMS. Skolan kan i undantagsfall boka enskilda möten med vårdnadshavare.

Fritidsgårdarnas aktiviteter

I dagsläget har vi öppet ordinarie öppettider men med restriktionen att vi tar bara emot 30 elever. Det gör att det kan bli fullt hos oss och vi får stoppa ungdomar vid dörren.

Vi påminner om social distansering och god handhygien.

Vissa aktiviteter som vi anser är högrisk har vi valt att ställa in tills vidare och ersätter med mer Corona-anpassade verksamheter.

Hur agerar kommunen vid en konstaterad smittaPDF

Vi vill förtydliga vad som gäller om personal, elev i skolan/förskolan eller vårdnadshavare konstateras smittad av Covid-19.

Hur agerar kommunen vid en konstaterad smittaPDF

Skolplikt för friska elever

I Karlskoga kommun ser vi allvarligt på när friska elever är hemma från skolan. Skolplikten gäller och den innebär att barn måste gå i skolan och delta i den verksamhet som anordnas.

I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska barn eller elever ska stanna hemma från skolan.

Läs mer om det här

Så agerar skolan just nu

Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Skolverkets råd fattade kommunen den 30 mars flera beslut:

  • Idrotten i grundskolan ska bedrivas utomhus.
  • Fritidsgårdarna ska ha max 30 besökare åt gången.
  • Fritidshem ska bedriva verksamhet utomhus i så stor utsträckning som möjligt.
  • Rasthallarna på högstadieskolorna får inte samla mer än 30 elever åt gången. Eleverna måste spridas ut.
  • Från och med tisdag 14 april ska endast 50 elever serveras mat samtidigt i skolmatsalarna. Det innebär att ungefär hälften av eleverna får sin mat serverad utanför matsalen.

Frågor och svar, skolverket.selänk till annan webbplats

Nya föreskrifter från MSB

Utifrån nya föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) så behöver kommunen nu ändra hanteringen av insamling av vårdnadshavare som arbetar med samhällsviktig verksamhet.

Mer information om hittar du här

Beslut angående restauranger

Folkhälsomyndigheten har beslutat att restauranger, barer och caféer i hela landet behöver vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

Servering på förskolor, grundskolor, sjukhus etc är undantagna och får fortsätta servera kall och varm mat i bufféservering och barn och gäster kan ta mat själva. Folkhälsomyndigheten poängterar dock att det inte får förekomma trängsel mellan besökarna.

Information till offentliga kök med anledning av covid-19länk till annan webbplats

Den som har allergi men är symtomfri kan gå till förskola, skola och arbete

(Förtydligande från Region Örebro län.)

Enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer ska personer, även med milda luftvägssymtom stanna hemma från förskola, skola och arbete.

För personer med allergiska besvär kan det vara svårt, särskilt i början, att avgöra vad som är en allergi och vad som är en luftvägsinfektion. Då ska man ta det säkra före det osäkra och stanna hemma.

Om man tar allergimedicin för sin allergi och symtomen avtar eller försvinner - kan man dra slutsatsen att det är allergi man har och inte luftvägsinfektion. Då behöver man inte stanna hemma.

Övrigt

  • Simundervisningen är inställd tills vidare.

Kriterier för smittfrihet vid covid-19

Folkhälsomyndigheten har tagit fram nationella kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19. Personer med konstaterad covid-19 infektion är som mest smittsamma i början av sjukdomsperioden.

En smittad person bedöms vara smittfri efter minst två dygns feberfrihet och allmän förbättring. Det ska ha gått minst sju dygn sedan insjuknandet. Det betyder att den kortaste tiden den sjuke bedöms vara smittsam är sju dagar. Om man efter denna tid har kvar symtom som rethosta och försämrat lukt- och smaksinne bedöms man ändå inte vara smittsam.

För personer som vårdarts på sjukhus på eller ska till ett äldreboende görs en mer försiktig bedömning. Då räknar man ofta med att man kan vara smittsam minst 14 dagar från det att man blev sjuk. Respektive läkare ger besked om hur länge varje person bedöms vara smittsam. För den som vårdats på IVA bedöms man som smittsam minst 21 dagar från insjuknandet.

Läs mer på Region Örebro läns hemsidalänk till annan webbplats

Skolstart för gymnasiet och vuxenutbildningen

Den 19 augusti startar läsåret för Möckelngymnasiet i Karlskoga och Degerfors. Enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer ska gymnasieskola och vuxenutbildning från och med höstterminen så långt det är möjligt bedrivas på plats.

Läs mer om skolstarten här

Elever bjuds in till en dag på Boda Borg

Karlskoga kommuns elever, från grundskolan till gymnasiet, kommer från och med i höst bjudas in till en dag på Boda Borg.

– Vi vill med detta förmedla till alla barn och unga i Karlskoga att krisen kommer gå över och ta slut. Vi vill också att de ska ha något roligt att se fram emot med klassen, säger Lars Hultkrantz ordförande för barn och utbildningsnämnden.
Läs hela texten här

Ta med dig berättelserna hem

För dig som är 70+ eller i annan riskgrupp för covid-19 erbjuder Karlskoga bibliotek bokleveranser till under våren.

Kontakta biblioteket så plockar de ihop titlar enligt dina önskemål och intressen och leverarar böckerna till dig.

Mer information och kontaktuppgifterlänk till annan webbplats

Kulturskolan anpassar sin undervisning

All undervisning hösten 2020 startar med viss anpassning för att förhålla sig till folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Till exempel anpassas utbildningsgruppers storlek efter lokal.

Mer information

Strandbadet håller öppet med vissa restriktioner

Strandbadet håller öppet och följer myndigheternas bedömningar och rekommendationer men har vidtagit extra försiktighetsåtgärder. Från måndagen den 30 mars minskas tillfälligt antalet platser på flera pass och klasser i Strandbadet.

Minskningen görs för att minska antalet personer på samma plats och i och med det också minska risken för smittspridning.

Känner du dig frisk är du varmt välkommen till oss för att träna och bada!

Du vet väl att virus inte kan föröka sig i bassängvatten?

Mer om badhusmiljö och smittspridning

Publika evenemang inställda

Kommunen ställer in samtliga publika evenemang under närmsta tiden.

Samtliga inställda evenemang

Länkar

Nya föreskrifter från MSB – berör både vårdnadshavare och företagare

Utifrån nya föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) så behöver kommunen nu ändra hanteringen av insamling av vårdnadshavare som arbetar med samhällsviktig verksamhet.

Mer information om hittar du här

Stödpaket till lokala företagare

Flera stödinsatser för lokala företagare har presenterats ochh fler kommer att komma. Näringslivet påverkas negativt av det rådande läget och för att Karlskoga även i framtiden skall vara attraktivt för både medborgare och företagare är det angeläget att kommunen värnar det lokala näringslivet i tider som dessa.

Miljonsatsning för att stärka den lokala handeln

Alla anställda i Karlskoga kommun får ett presentkort med ett värde av 300 kronor. Presentkortet är en av flera insatser som kommunen gör för att lindra effekterna av coronaviruset på näringslivet i Karlskoga.

Mer om satsningen här

Beslut som berör restauranger barer och cafeér

Folkhälsomyndigheten har beslutat att restauranger, barer och caféer i hela landet behöver vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

Information till offentliga kök med anledning av covid-19länk till annan webbplats

Har du som leverantör till kommunen frågor eller funderingar?

Information och FAQ riktad till kommunens leverantörer

Är du företagare och vill veta mer?

På Alfrednobelskarlskoga.se samlar vi information riktad till Karlskogas företagarelänk till annan webbplats

Ökat ansvar för tillsyn av serveringsställen

Den 1 juli 2020 trädde en tillfällig lag i kraft, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen innebär att kommunerna ansvarar för tillsynen av restauranger, barer och kaféer. Kommunen får även befogenhet att meddela förelägganden och att tillfälligt stänga ett serveringsställe. Lagen ska effektivisera tillsynen och minska riskerna för smittspridning av covid-19.

Smittskydd på serveringsställen, fakta, råd och vägledning, lansstyrelsen.selänk till annan webbplats

Har du som leverantör till kommunen frågor eller funderingar?

Information och FAQ riktad till kommunens leverantörer

Länkar

Verksamt.selänk till annan webbplats

Kriterier för smittfrihet vid covid-19

Folkhälsomyndigheten har tagit fram nationella kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19. Personer med konstaterad covid-19 infektion är som mest smittsamma i början av sjukdomsperioden.

En smittad person bedöms vara smittfri efter minst två dygns feberfrihet och allmän förbättring. Det ska ha gått minst sju dygn sedan insjuknandet. Det betyder att den kortaste tiden den sjuke bedöms vara smittsam är sju dagar. Om man efter denna tid har kvar symtom som rethosta och försämrat lukt- och smaksinne bedöms man ändå inte vara smittsam.

För personer som vårdarts på sjukhus på eller ska till ett äldreboende görs en mer försiktig bedömning. Då räknar man ofta med att man kan vara smittsam minst 14 dagar från det att man blev sjuk. Respektive läkare ger besked om hur länge varje person bedöms vara smittsam. För den som vårdats på IVA bedöms man som smittsam minst 21 dagar från insjuknandet.

Läs mer på Region Örebro läns hemsidalänk till annan webbplats

Reserestriktion och instruktioner till medarbetare

Kommunen tog tidigt fram instruktioner till medarbetare och chefer vad som gäller för personer med symptom och/eller om de varit utomlands.

En reserestriktion för medarbetare antogs i mars. Från och med 14 augusti lättade kommunen på restriktionerna och det är nu okej för medarbetarna att vid behov genomföra tjänsteresor utanför Karlskoga kommun.

Distansarbete och växeljobb

Utifrån regeringens rekommendationer ser vi gärna att de medarbetare som har möjlighet fortsätter att arbeta på distans till viss del. Varje förvaltning avgör vad som blir bäst utifrån berörd verksamhet. Det är viktigt att det finns en kontinuitetsplanering för att säkerställa bemanning samt ledning och styrning.

För övriga medarbetare ansvarar chefen för att se över rutiner för att minska risken för smittspridning.

Kommunfullmäktige begränsar antalet ledamöter

De tre kommande månaderna minskar kommunfullmäktige i Karlskoga antalet ledamöter till ett minimum. Miniminivån innebär att 24 ledamöter deltar istället för 47, som är det ordinarie antalet.

- Samtliga partier i kommunfullmäktige är överens om att det är rätt att minimera antalet ledamöter med tanke på risken för smittspridning, säger Anna Ragén, kommunfullmäktiges ordförande.

Hela texten hittar du här

Årets medborgarskapsceremoni skjuts upp
Den medborgarskapsceremoni som varje år hålls på nationaldagen har i år skjutits upp på grund av den pågående smittspridningen i samhället. Årets medborgarskapsceremoni flyttas istället fram till 2021.

Allmänna rekommendationer

Var noga med din handhygien. Tvätta händerna nogsamt med tvål och vatten, vilket vid dessa virus är mer effektivt än handsprit.

Tänk källkritiskt. Vid större händelser finns det risk att ryktesspridning uppstår. Tänk på att ha källkritiskt förhållningsätt när du tar del av information. Frågorna Vad? När? Var? Hur? Vem? och Varför? fungerar som ett källkritiskt filter när du tar del av information. Kontrollera alltid uppgifter från flera källor.

Om du har frågor om coronaviruset utan att ha symtom som hosta, feber eller andningsbesvär kan du besöka Folkhälsomyndighetens webbplats. Du kan även ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Har du symtom läs mer på 1177länk till annan webbplats

Länkar

Statistik från Region Örebro län

Region Örebro län presenterar nu mer detaljerad statistik över antalet konstaterade smittade i länet. Bland annat hittar du statistik över sjukdomsfall per dag, antal som vårdas på sjukhus och smittade per tusen invånare i kommunerna.

Statistik över antalet smittade i länet, Region Örebro läns hemsidalänk till annan webbplats

Om smittan och dess utbredning

Organisationer och stödlinjer för utsatta personer

Isolering och kris kan öka utsatthet och risken för exempelvis våld i hemmet. Men det finns hjälp att få. Här är några exempel på organisationer och stödlinjer för utsatta personer och närstående samt länk till kommunens stödfunktioner.

Om och för barn

Allas vardag påverkas av det som sker med coronaviruset i samhället. Det finns en stor social oro, hos vuxna och hos barn. Vad vet barnen om det som sker? Hur pratar vi med barn om det som vi kallar coronakrisen?

Stödlinje för äldre ger möjlighet till samtal
Äldrelinjen är en stödlinje som riktar sig till dig som mår psykiskt dåligt eller som längtar efter någon att prata med, någon som lyssnar och ger stöd. Äldrelinjen är bemannad av utbildade volontärer och drivs av den ideella föreningen Mind.

Samtalen kostar ingenting och du som ringer är anonym: 020-22 22 33

Mer om äldrelinjen på mind.selänk till annan webbplats

Telefonlinje på olika språk om corona
Nu finns en nationell telefonlinje som svarar på allmänna frågor på olika språk. Det är inte ren sjukvårdsrådgivning till patienter utan en linje mer för allmänna frågor.

Telefonlinje på olika språk , Region Örebro läns hemsidalänk till annan webbplats

 

Uppdaterad 2020-10-12