Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

13 oktober 2020 - Allmänt

Ställ din fråga till kommunfullmäktige!

Från och med november 2020 bjuder kommunfullmäktige in till ”Allmänhetens frågestund”. Två gånger om året kan du som medborgare ställa en fråga till våra folkvalda politiker som är ordförande i kommunstyrelsen eller någon nämnd.

- Vi förtroendevalda vill ha en öppen dialog med Karlskoga kommuns medborgare och vi hoppas nu att många tar tillfället i akt att bidra till den demokratiska processen genom att ställa en fråga, säger Anna Ragén, Kommunfullmäktiges ordförande.

Frågor får också ställas till ordförande i våra kommunala bolag. Frågestunden kommer att hållas vid kommunfullmäktiges sammanträde i maj och november.

Du anmäler din fråga på karlskoga.se/fragestund senast två veckor innan sammanträdet. Du får sedan komma till fullmäktiges sammanträde och läsa upp din fråga och får då svar från den du ställt frågan till. Frågan ska beröra ett ämne av allmänt kommunalt intresse och röra kommunens verksamheter. Frågan får inte handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild.

- För oss i kommunfullmäktiges presidium är det viktigt att alla medborgare känner att de är välkomna till kommunfullmäktige med sina frågor, avslutar Anna Ragén.

Anmälan och mer information

karlskoga.se/fragestund

Uppdaterad 2020-10-13