Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Orosanmälan vuxen

Beroendeproblematik

Är du bekymrad över att någon i din närhet har problem med alkohol, droger eller spel kan orosanmälan göras till våra handläggare.

Kontakta vuxenteamets handläggare via kommunens servicecenter. Uppge att det handlar om en orosanmälan gällande missbruk hos en vuxen person.

Telefonnummer: 0586-610 00.

Våld

Socialtjänsten erbjuder alla våldsutsatta vuxna skydd utifrån den aktuella situationen. Våldet kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt, ekonomiskt eller hedersrelaterat.

Kontakta vuxenteamets handläggare via kommunens servicecenter. Uppge att det handlar om en orosanmälan gällande våld.

Telefonnummer: 0586-610 00

Mer information: Stöd vid våld i nära relation

Psykisk ohälsa

Är du bekymrad över att någon i din närhet lider av psykisk ohälsa kontakta Region Örebro län.

Telefonnummer: 0586-660 00

Uppdaterad 2020-09-02