Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Flextrafiken i Karlskoga

Flextrafiken i Karlskoga startade i september 2018. Den ska vara ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Det är Region Örebro län och Karlskoga kommun som på försök under tre år provar anropsstyrd flextrafik i Karlskoga.

Flextrafik i Karlskoga tätort är tillgänglig på helgfria vardagar mellan klockan 9.30-16.30.

Den anropsstyrda flexbusstrafiken, ersätter inte, utan ska vara ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken.

Flextrafiken innebär bättre tillgänglighet för människor i Karlskoga som har svårt att fullt ut nyttja den linjelagda trafiken, på grund av för långa avstånd till hållplatserna. Även färdtjänstresenär kan använda flextrafiken.

Projekt under tre år

Det är Region Örebro län och Karlskoga kommun som tillsammans i ett projekt under tre år utvecklar flextrafik i Karlskoga. Projektet ska utvärderas fortlöpande med avsikt att etablera anropsstyrd flextrafik som långsiktig del i stadstrafiken i Karlskoga.

Karta med alla flexpunkter i Karlskogalänk till annan webbplats

Uppdaterad 2020-02-02