Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

FAQ - Vanliga frågor och svar om snöröjning

Det här är de vanligaste frågorna och svaren om snöröjning i Karlskoga.

När börjar ni snöröja?
Varför väntar ni så länge innan ni börjar röja?
Varför börjar ni inte när ni ser att det snöar?

I regel så börjar vi alltid snöröja efter att det slutat att snöat. Vi vill få med oss all snö på en plogning. Karlskoga kommun har 22 distrikt, ett distrikt tar ca 9-10 timmar att snöröja. Vi försöker vara så kostnadseffektiva som möjligt. Att ploga bort snön efter ett snöfall kostar ca 250 000 kronor.
 
Vid extremt långvariga snöfall eller stora mängder snö går vi däremot ut innan snöfallet slutar. Normalt gå vi i så fall ut då snötäcket är ca 4 cm djupt på gång-cykelbanor, ca 7 cm djupt på större gator och bussgator, ca 10 cm djupt på bostadsgator. Större trafikleder som till exempel Centrumleden och Fisksjöleden snöröjs vid cirka fyra centimeters djup samt saltas.

Var snöröjer ni?

Vi ansvarar för snöröjning av alla gator och vägar i Karlskoga kommun, med undantag för, E18, väg 205 (Degerforsvägen - Drottningvägen), väg 237 (Filipstadsvägen) och väg 243 (Österleden och Stolpängsvägen) som ägs och sköts av Trafikverket.

Var snöröjer ni först?

Hög prioritet har: trafikleder, gång- och cykelvägar och förskolor. Lägre prioritet har: huvudgator, skolor och bostadsområden.

Varför släpper ni inte ner plogbladet ordentligt?

De maskiner vi plogar med är hjullastare eller jordbrukstraktorer, de har en så kallad vikplog. Den typen av plog har ett flytläge, det vill säga plogens egentyngd som ligger och "flyter" på snön. Om en bil har kört på gatan innan plogbilen kommer skapas två hjulspår som plogen sedan kommer att flyta på. Plogen kommer helt enkelt inte ner till gatan.
 
För att komma runt det skulle man behöva köra med en betydligt större maskin som kallas väghyvel. Denna maskin kan lägga sin egentyngd på bladet som är cirka 20 ton. Detta är väldigt dyra maskiner och det är ett mycket stort slitage på dom. Karlskoga kommun har två stycken och de används på de mest utsatta områdena där de bäst behövs När det bildas alltför mycket ihoptryckt snö och is på gatorna tar vi bort det med hjälp av väghyvel som river upp isen. Isflaken tar vi upp med hjullastare. 

Vem tar bort snövallen på min uppfart som blev efter snöplogen?

Det är ditt ansvar som fastighetsägare att ta bort snövallen som hindrar dig eller dina hyresgäster från att ta sig fram till bostaden eller uppfarten från gatan. Du är också skyldig att se till att brevbäraren kommer fram med posten till din brevlåda.

Tips för att undvika snö på uppfarten
Det bästa man kan göra som fastighetsägare när det har snöat är att vänta med den egna skottningen tills gatan är plogad. Om man skottar sin uppfart innan plogbilen plogat gatan kommer en stor del av snön "släppa" från plogbilen vid din uppfart (eftersom det inte finns någon snö som håller emot där) och snövallen blir då större än om du väntat med att ploga din uppfart.

Vem tar bort snövallen på trottoaren utanför mitt hus?

Det är alltid fastighetsägarens ansvar att se till att det är möjligt för gångtrafikanter att ta sig fram på gatan utanför fastigheten. När vi kör förbi med plogbilen bildas ofta en snövall på gångbanan eller trottoaren. Men du behöver inte ta bort den snön utan ska istället sanda en sträng utanför snövallen.

Varför tar ni inte bort snöhögar som skymmer sikten?

Karlskoga kommun har 18 mil gator och 8 mil gång och cykelvägar, det finns med andra ord många korsningar att röja. För att röja en korsning behövs i regel en hjullastare och två lastbilar. Efter stora, ihållande snöfall tar det helt enkelt tid innan vi hinner få undan snöhögarna som blir.

Det är trångt på parkeringsplatserna varför gör ni inget åt det?

Under vintern "försvinner" alltid några parkeringsrutor eftersom det inte går att ta bort all snö från parkeringarna. En del snövallar och högar blir alltid kvar.

Varför lägger ni igen övergångställena och cykelväg från exempelvis Degerfors till stora rondellen?

Väg 205, Degerforsvägen, ägs av Trafikverket. När det snöar så har de en lastbil med plog och salt som går dygnet runt (för att skrapa bort den modd som blir när man saltar). I och med att den går dygnet runt kan det innebära att den passerar övergångställen fyra gånger under ett dygn medan kommunens entreprenörer bara varit ute och röjt en gång. Då kan det bli snö som ligger kvar på övergångställena.

Det är ju blank-is, varför sandar ni inte?

Eftersom Karlskoga är stort till ytan så prioriteras utsatta områden. Det vill säga gång- och cykelbanor, förskolor, skolor, trafikleder, korsningar, cirkulationsplatser, kuperade områden med mera.

Var halkbekämpar ni först först?

Vid halka halkbekämpas gång- och cykelvägar och torg så snabbt som går. Halkbekämpning på gator och vägar görs när halkan bedöms vara trafikfarlig.

Vad sandas och vad saltas?

Stora trafikleder saltas medan mindre gator samt gång- cykelvägar sandas.

Hur får jag tag på sand så jag kan sanda utanför huset?

När halkan slår till erbjuder Karlskoga kommun sand till alla fastighetsägare. Den som vill kan komma och hämta sand för privat bruk dygnet runt vid Sintrams väg 6.

Uppdaterad 2017-01-02

Fick du ej svar?

Fick du inte svar på din fråga efter att du läst vår FAQ? Kontakta oss så hjälper vi dig.