Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Fastigheten året runt - checklista för villa- och fastighetsägare

Här kan du läsa om några av de saker som är viktiga att komma ihåg att göra runt sin fastighet under vår- och sommarmånaderna.

Håll rent och snyggt

Plocka upp skräp på gångbanor, trottoarer och trappor utanför din fastighet.

Ta bort sand och grus

Innan gatsopningen sker på våren kan du passa på att sopa ut grus och sand från gångbanor, trottoarer och trappor uanför din fastighet. Tänk på att endast sopa ut grus och inte löv, grenar eller annat trädgårdsavfall då det lätt fastnar i sopmaskinen. Tänk också på att följa parkeringsanvisningarna i samband med sandsopningen, så bidrar du till att den går snabbt och smidigt.

Eldning av trädgårdsavfall

Helst ska trädgårdsavfall lämnas in på Mosseruds avfallsanläggning. Du får elda på din egen tomt så länge som det inte orsakar störning för grannar eller om det råder eldningsförbud. Tänk på att alltid ha vatten nära till hands och kontrollera så att elden har släkts ordentligt när du är klar.

Håll avfallskärlen tillgängliga och rena

Avfallskärlen ska placeras vid tomtgränsen på tömningsdagen. De ska stå med handtagen ut mot vägen så nära körbar väg som möjligt eller på anvisad plats av Renhållningsgbolaget. Avfallskärlet får däremot inte placeras på trottoar eller gång- och cykelväg. Tänk också på att hålla platsen runt kärlen fri från växtlighet.

Klipp häcken

Som fastighetsägare har du ansvar för att växtligheten på tomten sköts på ett sätt så att det inte orsakar några risker i trafiken och att det är fri sikt i alla gatu- och vägkorsningar.

Läs mer om vad som gäller för klippning av häckar och buskage runt din fastighet

Tvätta inte bilen på gatan

Tvätta inte bilen på gatan, gården eller parkeringsplatsen. Smutsigt tvättvatten innehållande kemikalier, metaller och oljerester som är skadliga för människan och miljön riskerar då att rinna ner i vattendrag och sjöar via dagvattenbrunnarna. Tvätta istället bilen i en biltvättanläggning.

Skym inte gatubelysningen

Gående och andra trafikanter ska kunna passera utan att få grenar i ansiktet. Växtlighet på tomten får inte heller skymma sikten, trafikmärken eller gatubelysningen.

Uppdaterad 2020-05-18