Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Parkering

I Karlskoga centrum finns både avgiftsfria korttidsparkeringar och parkeringar där du betalar avgift och kan stå längre tid. Du kan betala din parkering på flera sätt. Med app, sms eller med mynt eller kort i en parkeringsautomat. Om du har ett kortare ärende i centrum och planerar att parkera i upp till en timme, så går det också bra att använda en p-skiva eller motsvarande för att visa vilket klockslag bilen parkerades.

Här hittar du information om olika sätt att parkera och betala parkeringsavgift på de kommunala parkeringsytorna i Karlskoga centrum.

I anslutning till parkeringar i centrum finns skyltar med information om var närmaste parkeringsautomat finns. När du får din parkeringsbiljett placera den väl synlig i framrutan på din bil. Den första timmen du parkerar i centrum är avgiftsfri. Du registrerar din parkering på samma sätt tidigare och den första timmen blir då automatiskt avgiftsfri.

Om du upptäcker att det inte går att betala med mynt i en parkeringsautomat är vi tacksamma om du meddelar detta till Servicecenter på telefon 0586-610 00 så att vi kan åtgärda felet.

Du hittar parkeringsautomater i centrum på följande platser:

 • Garvaregatan (bakom Kommunstyrelsens hus)
 • Stadshusgatan (vid Hotell Alfred Nobel)
 • Bergsmansgatan 8 (parkeringsdäcket bakom Karolina Vårdcentral)
 • Kungsvägen 35
 • Centrumleden "Kvarteret Staren" (bakom Nya Folkets Hus)
 • Råkans parkering (parkeringens östra sida, mittemot butiken Stil)

I alla parkeringsautomater kan du betala med kort (betalkort, företagskort eller Visa/Mastercard etcetera). I anslutning till parkeringar i centrum finns skyltar med information om var närmaste parkeringsautomat finns. När du får din parkeringsbiljett
placera den väl synlig i framrutan på din bil. Den första timmen du parkerar i centrum är avgiftsfri. Du registrerar din parkering på samma sätt tidigare och den första timmen blir då automatiskt avgiftsfri.

Om du har en smartphone kan du helt gratis ladda ner en applikation (app) från Parkster att använda för att betala din parkering med. När du laddat ner appen skapar du ett konto, där du anger och startar din parkering. I appen kan du också se var närmaste parkeringsplats finns, hur länge dur stå där och vad det kostar att parkera. Den första timmen du parkerar i centrum är avgiftsfri. Du registrerar din parkering som vanligt och den första timmen blir då automatiskt avgiftsfri. Genom appen kan du både starta och stoppa parkeringstiden. Det innebär att du inte betalar mer än den tid du står parkerad.

När du använder app för att parkera sker all betalning i efterskott. Du kan välja att betala med konto/kreditkort, pappersfaktura eller e-postfaktura. För pappersfaktura tillkommer dock en fakturaavgift på 25 kr per faktureringstillfälle. Observera att du behöver ingen dekal i bilen när du använder Parkster.

Vid alla parkeringar i Karlskoga centrum där du kan använda app finns även skyltar med information om hur du går tillväga.

Kom igång och använd Parksters applänk till annan webbplats

Du kan betala din parkeringsavgift genom att skicka ett sms med zonkod, regnr och personnummer till 0707-13 14 15. Du betalar vanlig sms-taxa för att skicka detta sms. Observera att SMS-parkering är giltig först efter att du fått ett svarskvitto till mobilen. Zonkoden hittar du på skyltningen på parkeringsplatsen och parkeringen startar i samband med att du får ett bekräftelse-SMS till din telefon.

När du vill avsluta din parkering så skickar du order avsluta till nummer 0707-13 14 15. Du får då en bekräftelse på att parkeringen är avslutad skickad till din telefon.

Parkeringen betalas sedan i slutet av månaden via faktura. Det är endast första gången du parkerar du behöver skicka med ditt personnummer, därefter räcker zonkod och registreringsnummer.

Den första timmen du parkerar i centrum är avgiftsfri. Du registrerar din parkering på samma sätt tidigare och den första timmen blir då automatiskt avgiftsfri.

I de fall man som besökare i centrala Karlskoga planerar att göra ett kortare stopp som inte tar mer än en timme, kan p-skiva med fördel användas för att registerara parkeringstiden på de kommunala parkeringarna. I de fall man ska parkera längre än en timme ska istället parkeringen registeraras i Parksters app, via sms eller i någon av parkeringsautomaterna.

P-skivor finns att hämta hos kommunens Servicecenter, på turistbyrån och i ett flertal butiker runt om i Karlskoga centrum.

Så här använder du p-skivan

 • Fordonets ankomsttid ställs in på den närmast följande hel eller halv timme efter din ankomsttid, det ställs in med pilen på parkeringsskivan.
 • Ibland finns det en tilläggstavla, med tidsangivelser på, som anger under vilka tider du ska använda p-skivan. Parkerar du innan tidsbegränsningen börjar ställer du in parkeringsskivan till det klockslaget då tidsbegränsningen börjar.
 • Parkeringsskivans inställning på fordonets ankomsttid får inte ändras under pågående parkering inom tidsbegränsningen.
 • Parkeringsskivan placeras innanför vindrutan, om möjligt på höger sida, och skall vara lätt avläsbar utifrån.
 • Du får endast använda en p-skiva per parkeringstillfälle.

Det finns 29 parkeringsplatser i centrum där du kan parkera upp till tio minuter utan betalning. Till exempel om du har ett kortare ärende in till en affär.

Avgiftsfria korttidsparkeringar i centrum


Norra Viaduktgatan 1

4 platser

Katrinedalsgatan 4

2 platser

Bergsmansgatan 2-4

6 platser

Bergsmansgatan 11-19

8 platser

Kungsvägen 43

2 platser

Kungsvägen 33

2 platser

Värmlandsvägen 4

2 platser

Värmlandsvägen 12

3 platser


Karta med avgiftsfria parkeringsplatserna utmärktaPDF

Inom Karlskoga kommun är parkering tillåten i högst 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före söndag och helgdag. Det gäller all gatumark. Parkering styrs av såväl generella som lokala parkeringsregler. Dessa kompletteras i särskilda fall med tillstånd och dispenser, bland annat för rörelsehindrade.

Kontrollera alltid lokal skyltning innan du parkerar. Kontakta oss gärna om du är osäker på vilka regler som gäller. På kommunkartan hittar du de kommunala och några andra stora parkeringar. Du kan också se vad parkeringsplatserna för personer med rörelsehinder finns.

Observera att Kulans-takparkering inte ägs av kommunen utan av ett privat fastighetsbolag. Reglerna för parkering kan därför skilja sig från de kommunala parkeringsplatserna i centrum. På respektive parkeringsområde finns information om vilka parkeringsregler som gäller där.

En grundregel i trafiken är att inte stanna eller parkera bilen så att den äventyrar trafiksäkerheten, försämrar framkomligheten, riskerar att störa eller orsakar fara. Att parkera på felaktigt sätt kan innebära en akut fara bland annat för synskadade men kan även avsevärt försämra tillgängligheten för barn, äldre och människor med funktionshinder.

Övervakning av parkeringsreglerna på gatumark sköts av kommunala parkeringsvakter och polisen. Om du parkerar fel på gatumark kan du få en parkeringsanmärkning och måste då betala mellan 300 och 1 000 kronor i felparkeringsavgift beroende på grad av förseelse.

Har du ställt bilen så att den hindrar framkomligheten eller är en reell trafikfara kan den dessutom komma att flyttas på din bekostnad. Det är fordonets ägare som ansvarar för betalningen. Du som bilägare måste betala avgiften även om du tycker att anmärkningen är fel och vill överklaga den. Överklagar gör du till polismyndigheten. Visar det sig att parkeringsanmärkningen var felaktigt utfärdad återbetalas pengarna till dig.

Anledningen till att vissa gator försätts med fast parkeringsförbud är för att det krävs för att gatorna ska vara trafiksäkra. Det finns ett kontinuerligt behov av att gator städas, plogas, sandas, sopas och underhålles. Dessutom sker även annan verksamhet under dessa tider som inspektion av beläggning, rensning av brunnar med mera.

På allmän plats inom tättbebyggt område där kommunen är ansvarig för allmänna platser och inom vägområde för allmän väg får fordon inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag.

De generella parkeringsreglerna räcker inte alltid till. För vissa grupper och ändamål finns det därför ett antal olika parkeringstillstånd och dispenser. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns att söka för gravt rörelsehindrade personer som endast kan förflytta sig med betydande svårigheter.

I vissa fall kan även särskilda dispenser från trafikförordningen och de lokala trafikföreskrifterna utfärdas. Det gäller även vid långa, breda och tunga transporter.

Parkeringstillstånd rörelsehindrade

"För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkeringstillstånd utfärdas. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet. Ett tillstånd får endast utfärdas till en rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. Frågor om parkeringstillstånd prövas av den kommun där sökanden är folkbokförd eller om sökanden inte är folkbokförd i riket, där han eller hon vistas."

Datumparkering i hela Karlskoga kl 00:00-07:00

På jämna datum mellan 00.00-07.00 är det parkeringsförbud på den sida av vägen som har jämna adressnummer. På udda datum är det parkeringsförbud på den sida av vägen som har udda adressnummer.

Skyltar för datumparkering finns vid varje infart till Karlskoga.


Uppdaterad 2020-03-12