Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

barn på skidor, arkivbild

Föreningsarkivet

Föreningsarkivet/folkrörelsernas arkiv tar emot arkivhandlingar från alla slags föreningar i Karlskoga och Degerfors. Vi ordnar förtecknar och förvarar arkiven medan den egna föreningen har kvar äganderätten till sitt arkivmaterial.

Folkrörelsearkivet i Karlskoga tar inga avgifter för förvarande och ordnande av föreningarnas handlingar. Om föreningen skulle upphöra är det folkrörelsearkivets önskan att få behålla materialet till förmån för forskning.

Vill din förening lämna in handlingar till Karlskoga folkrörelsearkiv så boka tid med ansvarig arkivarie för leverans eller lämna in ert material när arkivet har öppet för allmänheten.

Folkrörelsernas arkiv kan också hjälpa föreningar med råd i arkivfrågor och ge kurser i arkivvård och dokumenthantering.

Uppdaterad 2016-08-19