Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Konstdonationer

Gunnar Bruzewitz

16 bilder av konstnären Gunnar Bruzewitz. Bilderna var en gåva till bruksdisponent Evert Wijkander som arbetade på Bofors AB vid hans pensionering 1956. Bilderna donerades till Karlskoga kommun i december 2005 av döttrarna Christina Rundgren, Ingrid Tornqvist och Anne-Marie Uggla.

Paul Andersson

Anderssons konstsamling skänktes i september 2005 till Karlskoga kommun av Paul Anderssons son, Christer Bjurwill, Malmö. Ett tiotal bilder finns upphängda i Karlskoga bibliotek. Ovan kan du se ett litet urval från konstsamlingens ca 3000 bilder. 

Bernt Johansson

En donation av Britt-Marie och Sven Harbe. Skänkt till Karlskoga
kommun i juli 2002

Herbert Walås

Konstnären Herbert Walås (född 1912) är Konstnären med stort K i Karlskoga. I mångt och mycket representerar han den schablonbild som många av oss bär på av hur en konstnär skall vara: Okonventionell, samhällsengagerad och disträ.

Dagmar och Herbert Walås donerade 1995 drygt 4 000 bilder, Herberts livsverk, till Karlskoga kommun. Donationen har lett till ett antal utställningar inom och utom Karlskoga, en bok om Walås, samt en webbplats. Projektet bedrevs av kultur- och föreningsförvaltningen med stöd av Statens Kulturråd och Sparbanksstiftelsen Nya.

Uppdaterad 2019-10-07