Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Kultur- och föreningsnämndens stipendium

Kultur- och föreningsnämnds stipendium utdelas årligen till enskild person eller grupp, som utför eller har utfört en värdefull gärning inom det område som kultur- och förenings­nämndens ansvarar för.

Stipendiet kan tilldelas en person, som önskar vidareutbilda sig inom området. En förutsättning för att stipendiet ska kunna erhållas är att stipendiaten är verksam i Karlskoga eller har annan närmare anknytning till Karlskoga kommun.

Stipendiesumman är på 20 000 kronor och kan delas mellan flera stipendiater, men inget stipendium får understiga 5 000 kronor .

Stipendiet utdelas tidigast i december stipendieåret och senast i februari året därpå.
Platsen för utdelningen beslutas i samband med att stipendiat utses.

Ärendet bereds och beslutas av kultur- och föreningsnämndens presidium, tillika
stipendiegrupp, i enlighet med fastställd delegeringsordning.

Stipendiet kungörs enbart på Karlskoga kommuns hemsida. Förslag på lämpliga stipendiater eller ansökan med motivering lämnas till kultur- och förenings­förvaltningen
senast det datum som där framgår.

Skulle stipendiet i sin helhet ej utdelas vid något år ska resterande belopp
reserveras till nästkommande år.

Under perioden 1 april - 8 november 2020 har du möjlighet att ansöka eller nominera någon till stipendiet.

Uppdaterad 2020-11-09