Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Digitalisering i förskolan

Varför?

Digital kompetens är en av
EU:s åtta nyckelkompetenser 
för ett livslångt lärande.

Förmåga att kommunicera
och söka ny kunskap är
nödvändigt i ett samhälle
med stort informationsflöde.

I förskolan ska barnen få
grunden så de kan tillägna sig
de kunskaper som alla i
samhället behöver.

Det digitala lärverktyg som
främst används inom förskolan
är lärplattor.

De ger många möjligheter till utveckling och lärande och
erbjuder nya
pedagogiska möjligheter
.
På ett roligt sätt kan barnen
träna matematik och språk. 

Vi satsar på kompetens-
utveckling
för att nå upp till
målen i läroplanen och för att använda tekniken på ett
genomtänkt sätt. 

 


Lärplattan ökar samspelet
mellan barn och pedagog

i lärandet och tillsammans
utforskar vi den digitala
världen.

Lärplattan är ett komplement
till övrig verksamhet och
ersätter inte något annat.

Karlskoga kommun satsar på
att öka antalet digitala
lärverktyg
inom förskola och grundskola.


Lärplattan underlättar för-
skolornas dokumentation och
ger barnen större möjlighet
att vara med i det arbetet.

Lärplattformen Unikum används för dokumentation och information mellan förskolan och hemmet.


Trådlösa nätverk finns på
samtliga förskolor.

Uppdaterad 2019-07-04