Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Engagerade pedagoger

Inom förskoleverksamheten har vi medvetna och engagerande pedagoger som genom reflektion och flexibilitet tar vara på varje barns förmåga och kompetens för att möta en föränderlig värld. Vi har en hög andel utbildade förskollärare och övrig personal har barnskötarutbildning. Det bidrar till ett medvetet pedagogiskt arbete och god pedagogisk dokumentation.

Språkutvecklande arbete

Enligt läroplanen ska förskolan stimulera varje barns språkutveckling och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Barnen ska få möjlighet att försöka förstå andras perspektiv, ställa frågor och argumentera. I Karlskoga arbetar vi aktivt med språkträning och har fortbildning kring flerspråkighet i förskolan.

FramKaNT

Inom förskolan i Karlskoga finns en FramKaNTs-grupp som bland annat tagit fram experimentlådor till förskolorna samt stöttar kollegor i arbetet med naturvetenskap och teknik.

FramKaNT - Framtidens Karlskoga Naturvetenskap Teknik

ICDP - vägledande samspel

ICDP handlar om att vägleda barnet i samspelet med andra. Genom att delta i barnets aktivitet och hjälpa barnet att genomföra sina ambitioner och samtidigt  beskriva och förklara det som barnet upplever, förmedlar och berikar pedagogen barnets erfarenhet.

I Karlskoga finns tre interna utbildare i Vägledande samspel som genomför utbildningar med all vår personal.

Om ICDPlänk till annan webbplats 

Uppdaterad 2018-12-21