Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Fotografering i förskola och pedagogisk omsorg

Det kan finnas tillfällen då vårdnadshavare vill fotografera och filma i förskolan och pedagogisk omsorg, både i den dagliga verksamheten och vid högtider och andra firanden.

Förskolan ska inte bidra till spridning av bilder och filmer som kan upplevas kränkande och få konsekvenser för enskilda barn, som till exempel för barn med skyddade personuppgifter. Det kan exempelvis ske om bilder på barnet sprids på internet och i sociala medier utan vårdnadshavarens godkännande.

Därför har skolförvaltningen tagit fram rutiner för hur anhöriga får fotografera och filma i verksamheten:

  • Vårdnadshavare får endast fotografera/filma sina egna barn.
  • Vill vårdnadshavare att barnets kamrater ska vara med på bilden måste de komma överens med det andra barnets vårdnadshavare om detta.

Förskolan och pedagogisk omsorgs lokaler är inte är en allmän plats och det finns därför inte någon generell rättighet att få fotografera eller filma där. I förskolan råder dessutom stark sekretess.

Personalen får fotografera/filma barnen till förskolans pedagogiska dokumentation. De får även publicera bilder i kommunens informationskanaler om vårdnadshavarna samtyckt till det.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till personalen eller rektor på din förskola.

Uppdaterad 2019-06-25