Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Modersmål

Om ditt barn har ett annat modersmål än svenska ska du ange det i ansökan om förskoleplats. Vi försöker placera barn med samma modersmål tillsammans. Vid inskolningen kartläggs barnets språk tillsammans med föräldrarna för att se vilka språk barnet omges av i sin vardag.

Därefter görs kontinuerliga uppföljningar av språkutvecklingen. Arbetet sker i nära samarbete med föräldrarna och tolk används vid behov. I den dagliga förskoleverksamheten används tecken, bilder och annat material för att underlätta och stärka språkutvecklingen.

Uppdaterad 2017-06-30