Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

I april: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Rävåstrollen

Rävåstrollen består av dagbarnvårdare Raija Pettersson, som samarbetar med Lärkans förskola och Junibackens familjedaghem.

Ett nyckelord för vår verksamhet är vardagspedagogik som vi bedriver till större delen i våra hem. En lugn miljö där varje barn har möjlighet att bli sedd och få stimulans utifrån sin utvecklingsnivå.

Stort fokus ligger på barnens språkutveckling

Rävåstrollens grupplokal finns på Hallännningsgatan 11 ”Fröhuset”

Genom samarbetet med Lärkan och Junibacken får barnen träffa andra barn och vuxna i en större grupp.

Vi prioriterar utevistelse i skog och mark. Ofta har vi matematik som tema och använder oss av naturens eget material. Vi följer Förskolans läroplan utifrån målen: lek, skapande, matematik, naturvetenskap och teknik, språk och kommunikation. Till vår hjälp har vi teknikmaterial och böcker samt att vi gör olika slags experiment tillsammans med barnen.

Raija är utbildad i ICDP – Vägledande samspel.

Uppdaterad 2018-09-27