Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

I april: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Småtrollens gård

Småtrollen

Småtrollen består av fyra dagbarnvårdare; Linda Dördal Ekman, Ingrid Lindberg, Ann-Charlotte Bäckman och Kristina Axenhag.

Vi erbjuder en god pedagogisk omsorg i en naturnära, lugn och harmoniska hemmiljö där barnen kan utvecklas under trygga och stimulerande former.

Vi har två grupplokaler där vi träffas regelbundet så att barnen får umgås i en större grupp. Detta skapar trygghet mellan barnen och oss vuxna, vilket också bidrar till ett väl fungerande vikariesystem.

Lokalerna ligger på Masmästarvägen 18 i anslutning till Ängens förskola och på Saxlyckevägen 34. Vid båda lokalerna finns en lekpark och stora grönområden med utrymme för lek och olika friluftsaktiviteter.

Vi följer förskolans läroplan och lek, skapande, naturvetenskap och teknik, språk och kommunikation vävs in i vardagens aktiviteter. Vi arbetar med konkret material riktat till de olika områdena i läroplanen.

Alla dagbarnvårdare är utbildade i ICDP – vägledande samspel.


Förändringar hösten 2020

Ett beslut är taget i barn- och utbildningsnämnden att från och med hösten 2020 minska antal personal inom familjedaghem till 5 heltider med plats för ca 25 barn. Det kommer att finnas en gemensam lokal för verksamheten oberoende av hemmets placering. Skälet till förändringen är ett stadigt minskat intresse av pedagogisk omsorg från vårdnadshavare men främst svårigheter att rekrytera personal när dagbarnvårdare slutar sin anställning.

Detta innebär att lokalen på Skrantahöjdsvägen finns kvar med dagbarnvårdargrupp söder Junibacken. Dagbarnvårdargruppen öster Småtrollen kommer att läggas ned.

Mer information hur omplacering sker kommer under våren till de vårdnadshavare vars barn berörs av det. Ni kan också vända er till placeringsassistenterna om ni har frågor kring kommande placering.

Uppdaterad 2020-02-14