Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Börja skola, byta skola, flytta in

Här har vi samlat information om vad ni behöver tänka på om ni vill att ert barn ska börja i grundskolan i Karlskoga eller byta till annan skola inom kommunen.

Börja i förskoleklass

De allra flesta barn börjar i förskoleklass det år de fyller 6 år. Normalt erbjuds placering vid den skola som ligger närmast barnets folkbokföringsadress enligt den så kallade närhetsprincipen. Som vårdnadshavare får ni hem ett placeringserbjudande under tidig vår som ni antingen tackar ja till, eller önskar en annan skola.

Om ni bor i en annan kommun och vill ha plats i förskoleklass i Karlskoga ansöker ni via blanketten "Ansökan till kommunal grundskola i Karlskoga kommun".

Mer information om förskoleklass


Byta till annan grundskola i Karlskoga

För att byta till en annan kommunal grundskola i Karlskoga fyller ni i blanketten "Ansökan till kommunal grundskola i Karlskoga kommun" och skickar den till den skola ni önskar att ert barn ska byta till. Rektor tar sedan beslut om skolan har möjlighet att ta emot eleven eller inte. Detta gäller även för byte från friskola till kommunal skola.

Önskar ni byta till en friskola tar ni kontakt med den aktuella skolan för att se om det finns plats.


Elev som flyttar till Karlskoga och ska folkbokföras här

Välkommen till Karlskoga, vad roligt att ni ska flytta hit.

Planerar ni att flytta till Karlskoga och önskar plats i grundskolan skickar ni blanketten "Ansökan till kommunal grundskola i Karlskoga" till den skola ni önskar att ert barn ska gå på. Efter att barnet blivit folkbokfört i Karlskoga kommun tar rektor beslut om mottagande av eleven. Om den önskade skolan inte har möjlighet att ta emot eleven tar rektor kontakt med annan skola nära hemmet för placering.

Vid skolplacering är utgångspunkten att alla elever ska kunna erbjudas plats i den skola där vårdnadshavarna önskar att barnet ska gå. Annars erbjuds plats i en skola nära hemmet.

För att få en plats i grundskolan i Karlskoga krävs att eleven är folkbokförd i kommunen eller har kvarskrivningsbeslut från Skatteverket. Skolan kan därför inte fatta beslut om skolplacering innan folkbokföringen är helt genomförd. Det kan därför dröja några dagar innan ditt barn kan börja i skolan.


Elev som önskar gå i skola i Karlskoga men som ska vara folkbokförd i annan kommun

Planerar ni att ert barn ska gå i skola i Karlskoga men vara folkbokfört i en annan kommun ansöker ni om plats via blanketten "Ansökan till kommunal grundskola i Karlskoga kommun".

Karlskoga kommun skickar då förfrågan till hemkommunen om de är villiga att betala för skolplatsen. Därefter tar rektor beslut om eventuell placering. Rektor fattar inte beslut om mottagande innan hemkommunen beviljat skolgång i Karlskoga. Tänk på att ansöka i god tid eftersom ansökan kräver viss handläggningstid.

Gå i skola i en annan kommun

Kan en elev gå i grundskolan i annan kommun?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Skolskjuts

Tänk på att rätten till skolskjuts kan upphöra om du väljer en annan skola än en skola nära hemmet.

Mer information om skolskjuts.

Uppdaterad 2019-10-15