Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Digitalisering i grundskolan

Elever som tittar på en ipad

Digitala lärverktyg

Elever i Karlskogas grundskolor får låna personliga digitala lärverktyg av kommunen. I årskurs F-6 används iPad mini och eleverna i årskurs 7-9 använder Chromebooks.

Frågor och svar

G-suite

I grundskolan används Googles verktyg G Suite for Education. Där kan lärare och elever samla och dela allt som rör skolarbetet och. Uppgifter, lärresurser, läxor, meddelanden och utskick kan samlas och distribueras via G Suite.

Mer information om G Suite

Läroplanen

I läroplanen och de kursplaner som den innehåller lyfter man fram vikten av att eleverna lär sig använda informationsteknik och samtidigt tillägna sig ett källkritiskt synsätt.

Läroplanen säger bland annat att varje elev efter genomgången grundskola:

  • Ska kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Digital kompetens

Digital kompetens är en av EU:s åtta nyckelkompetenser.

Mer information om digital kompetens

Kompetensutveckling

Genom kompetensutveckling säkerställs en hög lägstanivå och våra lärare har en har ett ansvar att kompetensutveckla sig i enlighet med läroplanens mål.

En av kommunens förstelärare har specialkompetens inom IKT (Informations och kommunikationsteknologi) och inspirerar kollegor att använda digitala lärverktyg i klassrummet.

Uppdaterad 2018-12-27