Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Elevhälsa

Skolan ska arbeta för att ge eleverna goda förutsättningar för lärande och en god fysisk, psykisk och social hälsa. På alla skolor finns ett elevhälsoteam som arbetar förebyggande med att främja elevernas hälsa, kunskapsutveckling och personliga utveckling.

Klassföreståndaren/mentorn, som arbetar närmast eleverna, är den viktigaste personen för att fånga upp elever i behov av stöd och kan då koppla in rektor och elevhälsoteam. Elever och föräldrar kan också vända sig direkt till skolsköterskan, skolkuratorn eller specialpedagogen för att få hjälp.

I elevhälsoteamet ingår rektor, specialpedagogisk kompetens, skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog och andra utifrån behov, till exempel tal- och språkstödsgruppen.

Vårt uppdrag

Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av extra anpassningar, åtgärdsprogram med särskilt stöd. Alla i skolan ska samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. Ansvaret för elevhälsoarbetet ligger hos den personal som dagligen arbetar närmast eleven.  Klassföreståndare/mentor och vårdnadshavarna är de främsta samarbetsparterna i främjande av elevhälsa.

På skolan finns ett elevhälsoteam som fungerar som ett stödteam till lärare och annan personal när det gäller elevhälsoarbetet.

Uppdaterad 2017-02-20