Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Skolpsykolog

Skolpsykologen har ansvar för att bidra med psykologisk kompetens till elevhälsans arbete och medverka till att främja elevers lärande och psykiska hälsa på individ, grupp och organisationsnivå. Skolpsykolog ska vara förtrogen med den lagstiftning som gäller för verksamheten.

Skolpsykologens uppdrag

  • handledning och konsultation av personal inom förskola/skola
  • utredningar och bedömningar
  • bistå med psykologisk kunskap i organisationsutveckling och kvalitetsarbete
  • samverka med andra myndigheter och delta i nätverk
  • delta i förebyggande arbete
  • arbetslagsutveckling och teambuilding
  • fortbildningsinsatser
Uppdaterad 2018-11-15