Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Specialpedagog

Specialpedagogen arbetar både förebyggande och utifrån behov med inlärning och pedagogik. Till specialpedagogen kan elever och föräldrar vända sig i frågor som rör inlärningen. Kanske har eleven svårigheter i ett visst ämne eller så är det vissa lektioner eller läxläsningen som inte fungerar.

Specialpedagogen fokuserar på inlärningsmiljön och arbetar förebyggande med att utvärdera och utveckla skolans arbetssätt. Specialpedagogen kan även utreda behovet av särskilt stöd för enskilda elever och klasser och ge förslag på åtgärder.

Skolans uppdrag är att främja lärande där varje elev ska stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Specialpedagogen arbetar med övrig personal och i elevhälsoteamet för att detta ska ske. Det finns en specialpedagog på varje grundskola.

Speciallärare har ett liknande uppdrag men arbetar mycket mer direkt med elever i behov av stöd.

Uppdaterad 2018-11-15