Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

En skola för alla

Vårt ansvar är att utbilda våra barn och ungdomar till goda samhällsmedborgare som tar ansvar för både sig själva, sin omgivning och vår framtid. Det är i förskolan och skolan vi introducerar det inkluderande samhället - en plats där vi alla är viktiga och får möjlighet att lyckas! I Karlskogas skolor ska varje elev utvecklas och utmanas utifrån sina egna förutsättningar. Det gäller både högpresterande elever och de som behöver mer stöd.

Vår verksamhet ska vara flexibel, dynamisk och anpassas efter elevers behov. Genom att länka ihop förskola, förskoleklass, skola, fritidshem, fritidsgårdar och samhället i stort skapas en helhetssyn på barns lärande.

Det pågår ett omfattande samarbete mellan kommunens skolor för att säkerställa en likvärdig utbildning. Vi lär av varandras goda exempel, studerar vad som görs i andra kommuner och tar del av aktuell forskning. Verksamheten planeras utifrån en pedagogisk och organisatorisk bredd som varierar utifrån elevernas behov.

Inom skolförvaltningen:

  • har vi höga förväntningar och en hög måluppfyllelse
  • samverkar alla verksamheter för elevens bästa
  • har vi en gemensam elev- och kunskapssyn som utgår från samma värdegrund
  • har vi tillit till elevernas förmåga - alla elever vill och kan utvecklas

Att lyckas i skolan

Att lyckas i skolan är den största enskilda sociala framgångsfaktorn för barn och ungdomar. Skolframgång är tätt förknippat med social framgång, den enskilda elevens skolresultat är starkt kopplat till framtida möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och till en god privatekonomi.

Ett av skolans viktigaste uppdrag är att kompensera för skillnader i barns och ungdomars bakgrund och uppväxtvillkor. Olikheter är en tillgång som ska tas till vara och får inte utgöra ett hinder för elevers skolgång. Vi vill stärka alla elevers olika förmågor att utvecklas i ett livslångt och hållbart lärande för att ge dem de bästa förutsättningarna inför framtiden.

Prioriterade utvecklingsområden

I Barn- och utbildningsplan 2017-2020 har Barn- och utbildningsnämnden formulerat sina politiska prioriteringar för de kommande åren. 

Uppdaterad 2018-12-21

Ur Karlskoga kommuns vision 2020

Förskola till högskola

År 2020 är Karlskoga känt för att vara en pedagogiskt och kunskapsmässigt banbrytande utbildningsort från förskola till högskola. Här ser man positivt på nya perspektiv och mångfald. /.../ Våra utbildningar ger unga och vuxna möjligheten att ta del av arbetsmarknadens alla möjligheter.