Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Engagerade pedagoger

Skolorna inom Karlskoga kommun har medvetna och engagerade pedagoger som genom reflektion och flexibilitet tar vara på varje elevs förmåga och kompetens. Eleverna ska känna ansvar för och ha inflytande över sitt skolarbete. Vi har en hög andel ämnesbehöriga lärare och inom fritidshemsverksamheten ligger vi långt över riksgenomsnittet när det gäller andel utbildade fritidspedagoger.

Ett tydligt ledarskap i klassrummet och en genomtänkt klassrumspedagogik är enligt oss viktigt för att eleverna ska nå bra resultat och det har alla våra skolor i uppdrag att utveckla. Dessutom pågår kompetensutveckling för lärare och övrig personal inom flera andra områden.

NTA skolutveckling

NTA - naturvetenskap och teknik för allalänk till annan webbplats, är ett koncept som bygger på ett naturvetenskapligt arbetssätt. Det omfattar material, utbildning, fortbildning och möjligheter till individuell utveckling för våra pedagoger.

Lärarna får utbildning och en gedigen lärarhandledning i varje tema de arbetar med.  De flesta lärare på låg- och mellanstadiet är inte ämneslärare och satsningen på NTA utvecklar undervisningen och höjer lärarkompetensen.

Skolverkets olika lyft

Karlskoga deltar i Skolverkets olika lyft inom följande områden; matematik, läsning, no och specialpedagogik. 

Lyften är statliga utbildningsinsatser för lärare för att anpassa undervisningen utifrån dagens läro- och kursplaner.

Kvalitetsarbete i klassrummet

Lärarna är mycket engagerade i att följa upp, analysera och anpassa sin undervisning utifrån elevernas olika behov. Detta för att varje elev ska utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.

Stor vikt läggs vid det kollegiala samarbetet vid exempelvis planeringsarbete och betygssättning.

Digitala lärverktyg

Karlskoga kommun har gjort en stor satsning på att alla elever och pedagoger ska ha tillgång till ett digitalt lärverktyg.

En förstelärare har specialkompetens inom
IKT och inspirerar kollegor att använda digitala lärarverktyg i klassrummet

 

Förstelärare

Inom grundskolan finns cirka 40 förstelärare. Förstelärarna är erfarna pedagoger som visat god förmåga att förbättra elevernas studieresultat. Deras uppdrag är att utveckla skolundervisningen och bidra till högre resultat i kommunen. En viktig del i arbetet är att öka samarbetet och lärandet mellan lärare.

Förstelärare är en karriärtjänst för lärare som infördes av regeringen 2013. Syftet är att göra läraryrket mer attraktivt och säkra god undervisning för elever. Tanken är att lärare med karriärtjänster huvudsakligen ska undervisa eftersom skickliga lärare är en viktig faktor för att eleverna ska nå goda studieresultat. På så sätt ska reformen trygga god undervisning för elever samtidigt som skickliga lärare får en möjlighet att avancera.

Förstelärarna ska bland annat

  • öka kunskapsspridningen mellan kollegor
  • föreslå utvecklingsbehov och ta fram handlingsplaner
  • ordna studiedagar och andra mötesplatser för lärare
  • öka användningen av digitala lärverktyg
  • basera sitt arbete på aktuell forskning
  • göra eleverna mer delaktiga i sitt lärande och utgå från
    elevers olika sätt att lära
Uppdaterad 2020-09-28