Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Grundsärskola

Grundsärskolan är till för elever med intellektuell funktionsnedsättning.

Intellektuell funktionsnedsättning innebär att man har svårt att tänka abstrakt, det vill säga förmåga att i tankarna göra beräkningar och tänka ut konsekvenser. Det tar längre tid att lära och att förstå olika saker. Däremot finns samma behov av trygghet och kärlek, men ibland ett annat sätt att uttrycka sina känslor på.
Träning och möjligheter att få nya erfarenheter och upplevelser gör att den som har en intellektuell funktionsnedsättning kan förbättra vad hen kan och hur hen kan vara delaktig inom olika områden.
Intellektuell funktionsnedsättning är inte någon fysisk eller psykisk sjukdom. Den går inte att bota, men man kan kompensera för funktionsnedsättningen med goda rutiner och ibland med hjälpmedel.
I Sverige har ungefär en person av hundra en intellektuell funktionsnedsättning

Grundsärskolan är nio år och har en egen läroplan som alla lärare följer. Där står det vad eleverna ska lära sig i varje ämne.Några av ämnena i grundsärskolan är svenska, matematik ,musik, bild, engelska och slöjd. Andra exempel är motorik och vardagsaktiviteter.

I grundsärskolan får eleverna utbildning som i grundskolan men lärarna anpassar undervisningen efter elevernas behov.

Ett mottagande i grundsärskolan föregås alltid av en utredning för att säkerställa elevens rätt till grundsärskola. Denna utredning består av fyra delar: medicinsk, pedagogisk, psykologisk och social utredning. Vårdnadshavarna måste därefter ge sitt medgivande till att eleven ska gå i särskola. En utredning kan påbörjas på initiativ från vårdnadshavare eller personal i skolan. Kontakta gärna biträdande rektor för grundsärskolan om du har frågor om verksamheten eller eventuell placering av ditt barn.

Förutom elever med intellektuell funktionsnedsättning har barn och ungdomar som fått ett betydande begåvningsmässigt funktionshinder på grund av yttre våld eller sjukdom rätt att gå i särskolan om de inte kan nå de kunskapsmål som gäller för grundskolan.

Inriktning ämnesområden

Här vänder vi oss till de elever med en måttlig eller grav funktionsnedsättning som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i grundsärskolans ämnen. Vi har fem ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Grundsärskolan i Karlskoga finns på tre skolor:

Grundsärskolan, inriktning ämnesområden årskurs 1-9, Aggerudsskolan

Grundsärskolan årskurs 1-6, Sandviksskolan

Grundsärskolan årskurs 7-9, Österledskolan

Gymnasiesärskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en frivillig fortsättning på grundsärskolan.

Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats kan du läsa mer om t.ex. om kursplaner, bedömningar och regler i grundsärskolan.

Uppdaterad 2020-09-07