Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Grundsärskola

Barn och unga som på grund av lindrig utvecklingsstörning inte bedöms nå grundskolans kunskapsmål erbjuds grundsärskola. Utbildningen anpassas till varje elevs förutsättningar och ska så långt det är möjligt motsvara grundskolan. Eleverna läser i stort sett samma ämnen som i grundskolan.

Grundsärskolan är en egen skolform med nioårig skolplikt. Ett mottagande i grundsärskolan föregås alltid av en utredning för att säkerställa elevens rätt till grundsärskola. Denna utredning består av fyra delar: medicinsk, pedagogisk, psykologisk och social utredning. Vårdnadshavarna måste därefter ge sitt medgivande till att eleven ska gå i särskola. En utredning kan påbörjas på initiativ från vårdnadshavare eller personal i skolan. Kontakta gärna biträdande rektor för grundsärskolan om du har frågor om verksamheten eller eventuell placering av ditt barn.

Förutom elever med utvecklingsstörning har barn och ungdomar som fått ett betydande begåvningsmässigt funktionshinder på grund av yttre våld eller sjukdom rätt att gå i särskolan om de inte kan nå de kunskapsmål som gäller för grundskolan.

Träningsskola

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som benämns träningsskola. Träningsskolan är avsedd för de elever med en måttlig eller grav utvecklingsstörning som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i grundsärskolans ämnen. På träningsskolan sker undervisning i fem ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Grundsärskolan i Karlskoga har drygt 40 elever och finns på tre skolor:

Grundsärskolan, inriktning träningsskolan årskurs 1-9, Aggerudsskolan

Grundsärskolan årskurs 1-6, Sandviksskolan

Grundsärskolan årskurs 7-9, Österledskolan

Gymnasiesärskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en frivillig fortsättning på grundsärskolan.

Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats kan du läsa mer om t.ex. om kursplaner, bedömningar och regler i grundsärskolan.

Uppdaterad 2019-11-06