Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Korttidstillsyn enligt LSS

Elever över 12 år som omfattas av lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan ha rätt till korttidstillsyn före och efter skolan.

Korttidstillsyn kan erbjudas den som går i skolan och är över 12 år, och som inte kan vara själv hemma före- eller efter skolan.

Elever kan får korttidstillsyn före och efter skolan, under studiedagar, lovdagar och längre lov när föräldrar förvärvsarbetar eller studerar.

I Karlskoga har vi korttidstillsyn i lokaler på Österledskolan. 

Vem har rätt till korttidstillsyn?

Eleven måste ha rätt till insatser enligt LSS. Det har person med:

  • Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Eleven måste ha en fastslagen diagnos.
  • Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande om det är stort och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service. Till exempel CP-skada.

Elev har rätt till korttidstillsyn för att vårdnadshavare ska kunna arbeta eller studera.

Beslutet grundas i LSS 9§ 7p om "Korttidstillsyn för barn över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov".

Vad kostar det?

Insatsen är avgiftsfri. Resa hem från korttidstillsynen ordnar man själv.

Uppdaterad 2019-03-13