Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Kvalitetsarbete

Inom skolan bedrivs ett kontinuerligt kvalitets- och utvecklingsarbete. Målet är förbättra resultaten och att alla barn ska utvecklas utifrån sina förutsättningar. Arbetet genomsyrar all verksamhet inom skolan och det viktigaste jobbet sker ute på våra skolor. Det är där man verkligen kan förändra och förbättra verksamheten och vårt kvalitetsarbete ska märkas i klassrummet.

Kvalitetsanalyser

Vi analyserar regelbundet vårt arbete och resultat utifrån läroplansmålen. Utifrån det planerar vi vårt fortsatta utvecklingsarbete.


Enkäter

Vi genomför årligen flera enkäter med våra brukare, det vill säga elever och föräldrar. Resultatet ger oss viktig information om hur de upplever vår verksamhet utifrån flera olika perspektiv.

Handlingsplaner

Inom grundskolan finns handlingsplaner inom olika områden som stöd för vårt arbete till exempel Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Resultat

Skolresultaten mäts och jämförs genom betyg, nationella prov och undersökningar om den pedagogiska miljön.


Synpunkter och klagomål

Vi gör vårt bästa för att verksamheten ska fungera bra. Tyvärr finns det ibland delar som inte fungerar tillfredsställande och då vill vi att du berättar det för oss. Dina synpunkter är värdefulla för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår verksamhet.

Så här lämnar du synpunkter


Kvalitetsåtagande

Kommunen har tre kvalitetsåtaganden som berör grundskolan:

Samverkan grundskola och hem
(Barn- och utbildningsnämnden)

Specialkost i skolanlänk till annan webbplats
(Folkhälsonämnden)

Städning av skoltoaletterlänk till annan webbplats (Folkhälsonämnden)

Uppdaterad 2019-04-11