Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Särskilda behov

Barn och elever är olika. En del elever har behov av stöd eller anpassning för att kunna delta i skolundervisningen.

Specialkost
Om ditt barn har behov av specialkost behövs ett kostintyg från skolsköterskan. Specialkost har delas in i:

1. Medicinskt motiverade dieter: diabetes glutenintolerans, laktosintolerans, födoämnesallergier, övervikt/undervikt

2. Överkänslighetsreaktioner: t.ex. paprika, tomat

3. Vegetarisk kost

4. Funktionshinder

5. Religiösa skäl

Funktionshinder
Om ditt barn har ett fysiskt eller psykiskt funktionshinder som gör att det behöver anpassning eller stöd för att delta i skolundervisningen ska du ta kontakt med elevhälsan på den aktuella skolan för att få hjälp.

Kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper
För elever i årskurs 7-9 med behov av särskilt anpassad lärmiljö finns tre kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper. Undervisningen ges i mindre grupper med fokus på struktur och tydlighet samt rutiner för att skapa en fungerande vardag så att eleverna ska kunna tillgodogöra sig utbildningen i så stor utsträckning som möjligt.

Grundsärskolan
För elever med en intellektuell funktionsnedsättning finns grundsärskolan.

Uppdaterad 2020-09-03