Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Resebidrag och inackorderingstillägg

Busskort

Gymnasieelev får busskort om hen är folkbokförda i Karlskoga eller Degerfors kommuner, född 2001 eller senare och går på en gymnasieskola i Örebro län.

Busskorten delas ut på gymnasieskolorna vid skolstart. 

Du som börjar i årskurs 1 får skriva ut ett färdbevis från Dexter. Detta gäller första veckan. Visa upp färdbeviset för busschauffören.

Busskortetlänk till annan webbplats är giltigt för resor till och från skolan, måndag-fredag fram till kl 19.00 under terminerna. Det gäller på samtliga busslinjer i Örebro län på sträckorna Kristinehamn-Karlskoga-Degerfors-Laxå och Kristinehamn-Karlskoga-Örebro. Kortet gäller även på alla tåg inom länet, förutom X2000. 

Eleven ska alltid kunna visa upp kortet samt giltighetsbevis och fotolegitimation. Om kortet eller giltighetsbeviset glömts, förlorats eller skadats måste biljett enligt ordinarie taxa köpas på bussen.

Om du vid biljettkontroll saknar giltigt färdbevis utfärdar bussbolaget böter.

Information om biljettkontrolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om tidtabeller, busskort och trafik hittar du på

Länstrafikens webbplatslänk till annan webbplats.

Vid förlust av kortet skall skolan omgående underrättas, nytt kort erhålles mot en expeditionsavgift på 200 kronor.

Elever på skolor utanför Karlskoga och Degerfors kommuner

Elever på skolor i Örebro
För elever i kommunala skolor och friskolor i Örebro kommun delas busskorten ut på respektive skola i Örebro första veckan på höstterminen. Du som börjar i årskurs 1 kan logga in och skriva ut ett färdbevis via Dexterlänk till annan webbplats (Gymnasieantagningen) som du åker på under den första veckan.

Elever på skolor i Värmlands län
Elever som är folkbokförda i Karlskoga och Degerfors kommuner och går i gymnasium i Värmlands län får sitt busskort för Värmlandstrafik via ansökan till Skolförvaltningen. Se ansökningsblanketten resebidrag till höger.

Elever som går i gymnasieskola i Kristinehamn kontaktar Vuokko Edström, telefon 0586-616 05, eller Eva Gustavsson, telefon 0586-613 08, på Möckelngymnasiet i Karlskoga eller Karin Larsson, telefon 0586-617 91, på Möckelngymnasiet i Degerfors. Dessa elever använder ett gymnasiekort för Länstrafiken i Örebro län.

Elever som får inackorderingstillägg har inte rätt till gymnasiekort.

Om busskortet inte räcker till

Elever som väljer att inte inackordera sig på skolorten, men som har problem med att ta sig till skolan/hållplats med läns- eller stadsbuss kan ansöka om resebidrag för dagliga resor. Det gäller dig som går i en kommunal gymnasieskola och avståndet från bostad till hållplats för kollektivtrafiken är minst 4 km eller om väntetiden i skolan före och efter skoldagen överstiger 10 timmar/vecka. Ytterligare information kan du få på din skola eller av gymnasieförvaltningen på 0586-614 04.

Inackorderingstillägg

Om du har minst 40 km resväg mellan hemmet och skolan eller en total restid på mer än 2 timmar per dag kan du ansöka om inackorderingstillägg som är ett bidrag till kostnaden för inackordering och hemresor.

Förutsättningar för att bidraget ska beviljas är:

  • att du är inackorderad på studieorten
  • att du går i en kommunal gymnasieskola och är född 2001 eller senare och är förstahands mottagen
  • att du är folkbokförd i Karlskoga eller Degerfors kommun

Vi behöver har din ansökan senast 15 september för att vi ska hinna behandla den tills den första utbetalningen den 25 september.

Studiehjälp/studiebidrag (CSN)

Du som studerar på gymnasiet kan få ekonomiskt bidrag så kallat studiehjälp av Centrala studiestödsnämnden (CSN). På deras webbplatslänk till annan webbplats finns mer information om bidraget.

Uppdaterad 2020-08-18